nieuws

 

meer medewerkers in vaste dienst en gelijke rechten voor payrollers

Na de Wet Werk en Zekerheid is het tijd voor verbeteringen en aanpassingen. Het kabinet heeft hiervoor een nieuwe wet in het leven geroepen. De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Er is een groeiende pool met flexwerkers waarvan 70 procent een vaste arbeidsovereenkomst wenst.

» Lees meer

trends van discriminatie volgens onderzoek College voor de Rechten van de Mens

Begin deze week werd de Monitor Discriminatiezaken 2017 gepubliceerd. Het College voor de rechten van de Mens doet sinds 2012 onderzoek naar discriminatie. Het College voor de Rechten van de Mens is niet alleen een vraagbaak over gelijke behandeling en mensenrechten, maar kan op verzoek ook oordelen in zaken waar discriminatie wordt vermoed. In 2017 was er een stijging te zien in het aantal meldingen en blijken er een aantal trends te zijn. Te weten: discriminatie op het gebied van zwangerschap en handicap of chronische ziekte.

» Lees meer

conflict OR en Raad van Toezicht ziekenhuis Elkerliek

Wegens een conflict tussen de ondernemingsraad (OR), Vereniging Medische staf (VMS) en Raad van Toezicht van ziekenhuis Elkerliek, gevestigd in Brabant, heeft de Raad van Toezicht besloten om zich terug te trekken.

» Lees meer

video Arboportaal toont gezondheidsrisico's nachtwerk

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de gezondheidsraad een onderzoek uitgevoerd naar nachtwerk en de risico’s voor de gezondheid, oktober 2017. Deze week (op de dag van de slaap) bracht het Arboportaal een video uit over gezond en veilig werken in de nacht.

» Lees meer

OR ING zette vragentekens bij salarisverhoging topman

De COR (centrale ondernemingsraad) van ING gaf eerder al aan moeite te hebben met de voorgestelde salarisverhoging van topman Ralph Hamers van 2 miljoen naar 3 miljoen euro, naast de publieke opinie, klanten en politiek. Deze week besloot de ING zelf om de salarisverhoging in te trekken.

» Lees meer

nieuwe wetgeving op gebied van privacy: de AVG en rol OR

De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) treedt in op 25 mei van dit jaar en vervangt daarmee de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is Europese wetgeving en breidt de privacy rechten uit. Zo is er een vergaande documentatieplicht en uitbreiding van mogelijkheden die een betrokkene (om wiens gegevens het gaat) ter beschikking staan om controle te houden over verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

» Lees meer

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en OR

De Wnra gaat in op 1 januari 2020 en regelt onder andere dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. De invoering past bij de ontwikkelingen die al langer aan de gang zijn om overheid meer marktconform te laten werken. Een van de eerste stappen daartoe is bijvoorbeeld de invoering van ondernemingsraden bij gemeenten in 1995. De eerste kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met dit wetsvoorstel.

» Lees meer

Optreden COR Tatasteel wordt beloond

Het Indiase moederbedrijf van Tatasteel heeft plannen om met het Duitse staalbedrijf Thyssenkrupp te fuseren. Dit heeft uiteraard veel gevolgen voor de organisatie en medewerkers. Zo’n 2000 Nederlandse werknemers kunnen hun baan gaan verliezen en dat geldt ook voor de Duitse tak. Tatasteel overlegde niet met de Centrale Ondernemingsraad en die stapte naar de rechter, met succes.

» Lees meer

ZZP'ers en vrijwilligers ook voldoende vertegenwoordigd door OR?

Steeds meer organisaties werken met een flexibele schil en er zijn natuurlijk ook veel organisaties die werken met vrijwilligers. Maar zijn deze werknemers ook vertegenwoordigd in de OR of kunnen zij in ieder geval kiezen?

» Lees meer

veel bedrijven voldoen nog niet aan nieuwe ARBO-wetgeving

Volgens de nieuwe ARBO-wetgeving die vorig jaar is ingevoerd moeten organisaties aan verschillende plichten voldoen om te zorgen dat er veilige en gezonde arbeidsomstandigheden bestaan. Daarbij moeten organisaties zich verplicht laten bijstaan door extern deskundigen. Op 1 juli dit jaar is de overgangsperiode voorbij en moet elk bedrijf aan de nieuwe wet voldoen. Dit is echter bij lang niet alle bedrijven het geval.

» Lees meer