nieuws

 

vakantietijd…heerlijk even rust voor de OR?

Het komt nog regelmatig voor. Aan het begin van de vakantieperiode meldt de bestuurder dat hij dringend een besluit moet nemen waarbij hij het advies of de instemming van de OR nodig heeft. Maar wat als bijna de hele ondernemingsraad al op vakantie is?

» Lees meer

arbo, we hebben alles op orde... toch?

Het is inmiddels na 1 juli 2018 en het overgangsjaar van de nieuwe arbowet is daarmee voorbij. Alle organisaties in Nederland moeten nu dus aan de nieuwe eisen van de arbowet voldoen. En? Is dat ook in jullie organisatie goed geregeld? Even kort de zaken op een rij.

» Lees meer

‘geen gezeik, iedereen wat meer gelijk’

Discriminatie op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat niet iedereen gelijk behandeld wordt en gelijke kansen heeft. Het kabinet wil discriminatie ‘doortastend en volhardend’ aanpakken. Voor Staatssecretaris T. van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de maat vol.

» Lees meer

nieuw in de WOR: met de OR praten over het loon van de baas!

De OR had al de mogelijkheid om op grond van het informatierecht (artikel 31d WOR) de beloningen bespreekbaar te maken. Maar OR’en maken hier niet zo vaak gebruik van; slechts 1 op de 5 bedrijven blijkt dit te doen. Praten over de beloning van de baas ligt blijkbaar wat gevoelig. Nu heeft de Eerste Kamer Kamer ingestemd met een wijziging van de WOR waardoor bedrijven dit verplicht met de OR moeten bespreken. Wij zijn benieuwd of daarmee het animo zal toenemen.

» Lees meer

‘handdoekjes leggen’ voor je flexwerkplek

De ambtenaren van o.a het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat balen van hun nieuwe flexwerkwerkplekken aan de Rijnlaan in Den Haag. Te weinig werkplekken, een gebrek aan privacy en een slechte sfeer.

» Lees meer

college Enschede honoreert verzoek OR onderzoek ambtelijke top

Het is onrustig in de ambtelijke top van de gemeente Enschede. De OR dringt aan op een extern onderzoek. De problemen zijn de wereld nog niet uit, maar de OR is tevreden over de reactie van het college.

» Lees meer

Vrije Universiteit Amsterdam: Van hard werken kun je dus wél doodgaan

Het medisch centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) Amsterdam heeft onlangs de resultaten van een onderzoek naar de voor- en nadelen van bewegen op het werk gepubliceerd. Hieruit blijkt dat werknemers die lichamelijk zware arbeid uitoefenen een grotere kans hebben op vroegtijdig overlijden.

» Lees meer

medezeggenschap ook in kleine organisaties meer te zeggen over pensioen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil met de Verzamelwet Pensioenen 2019 de huidige pensioenwetgeving verbeteren. De medezeggenschap in kleine ondernemingen (1 tot 50 medewerkers) hebben de medezeggenschap doorgaans geregeld via een PV (personeelsvergadering, bij minder dan 10 mw.) of PVT (personeelsvertegenwoordiging, 10-50 mw.). De PV en PVT krijgen met deze wijzigingen meer invloed op o.a. de pensioenregeling in de organisatie.

» Lees meer

vakantietijd! Wat kan uw OR voor u betekenen?

De meivakantie is alweer in volle gang en voordat je het weet staat de zomervakantie voor de deur. Natuurlijk heeft de ondernemingsraad bij vakantieregelingen ook een rol. De werkgever stelt de vakanties zoveel mogelijk vast ‘in overeenstemming met de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten’, zo valt te lezen in het Burgerlijk Wetboek. Maar wat te doen met vrije dagen als er in de organisatie niet zoveel te doen is? En wat is de rol van de OR dan bij deze regelingen?

» Lees meer

meer medewerkers in vaste dienst en gelijke rechten voor payrollers

Na de Wet Werk en Zekerheid is het tijd voor verbeteringen en aanpassingen. Het kabinet heeft hiervoor een nieuwe wet in het leven geroepen. De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Er is een groeiende pool met flexwerkers waarvan 70 procent een vaste arbeidsovereenkomst wenst.

» Lees meer