nieuws

 

Controle SZW op werkdruk accountantsbureaus

Er blijkt uit verschillende onderzoeken dat vooral jonge werknemers die in de financiële markt werkzaam zijn een groot risico lopen op werkstress en werkdruk. Dit is voor Inspectie SZW genoeg reden om dit jaar extra in te zetten op controles bij accountantsbureaus.

» Lees meer

topics voor ondernemingsraden in 2019

Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer plannen en wijzigingen in wet- en regelgeving. De volgende aspecten komen misschien ook wel op uw agenda of de agenda van de overlegvergadering met de bestuurder terecht. Doe er uw voordeel mee.

» Lees meer

OR aan de slag bij invoering WNRA - Gaten dichten of verzuipen?

De invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in 2020 heeft nogal wat voeten in de aarde. De ambtelijke organisatie moet intern zijn zaken regelen. Maar ook de OR kan het zich niet permitteren de ontwikkelingen af te wachten, maar moet aan de slag.

» Lees meer

winters werk en gezondheidsrisico's

Het is weer winters in Nederland. Werknemers en werkgevers moeten daar rekening mee houden als een werkplek te koud is. Het heeft effect op de prestaties en verhoogt de kans op ziek worden. Daarbij gaat het niet alleen om mensen die buiten werken, maar ook in koelcellen of onverwarmde loodsen. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld medewerkers in de bouw, militairen, politie, logistiek, fruittelers, lassers of postbezorgers.

» Lees meer

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2019 vast

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2019 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1025 euro per dagdeel per OR (was in 2018: 1000 euro). Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 175 euro per dagdeel per individueel OR-lid (was in 2018: 165 euro). Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.

» Lees meer

vakantietijd…heerlijk even rust voor de OR?

Het komt nog regelmatig voor. Aan het begin van de vakantieperiode meldt de bestuurder dat hij dringend een besluit moet nemen waarbij hij het advies of de instemming van de OR nodig heeft. Maar wat als bijna de hele ondernemingsraad al op vakantie is?

» Lees meer

arbo, we hebben alles op orde... toch?

Het is inmiddels na 1 juli 2018 en het overgangsjaar van de nieuwe arbowet is daarmee voorbij. Alle organisaties in Nederland moeten nu dus aan de nieuwe eisen van de arbowet voldoen. En? Is dat ook in jullie organisatie goed geregeld? Even kort de zaken op een rij.

» Lees meer

‘geen gezeik, iedereen wat meer gelijk’

Discriminatie op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat niet iedereen gelijk behandeld wordt en gelijke kansen heeft. Het kabinet wil discriminatie ‘doortastend en volhardend’ aanpakken. Voor Staatssecretaris T. van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de maat vol.

» Lees meer

nieuw in de WOR: met de OR praten over het loon van de baas!

De OR had al de mogelijkheid om op grond van het informatierecht (artikel 31d WOR) de beloningen bespreekbaar te maken. Maar OR’en maken hier niet zo vaak gebruik van; slechts 1 op de 5 bedrijven blijkt dit te doen. Praten over de beloning van de baas ligt blijkbaar wat gevoelig. Nu heeft de Eerste Kamer Kamer ingestemd met een wijziging van de WOR waardoor bedrijven dit verplicht met de OR moeten bespreken. Wij zijn benieuwd of daarmee het animo zal toenemen.

» Lees meer

‘handdoekjes leggen’ voor je flexwerkplek

De ambtenaren van o.a het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat balen van hun nieuwe flexwerkwerkplekken aan de Rijnlaan in Den Haag. Te weinig werkplekken, een gebrek aan privacy en een slechte sfeer.

» Lees meer