waar staan we voor

 

Het lidmaatschap van een ondernemingsraad is een boeiende, maar ook veeleisende functie. OR-leden krijgen te maken met alle aspecten van de bedrijfsvoering en moeten daarin dus enig inzicht hebben. Ook moeten zij de effecten en consequenties van beleidsbeslissingen kunnen inschatten, alert de signalen van de achterban weten op te pakken en dit alles op een goede wijze in het overleg met het management naar voren kunnen brengen. Deze activiteiten komen vaak boven op de normale werkzaamheden.

Maar OR-werk doe je niet alleen. Het is in belangrijke mate teamwerk. Samen met de andere OR-leden pak je de taken op, samen bouwt de ondernemingsraad aan zijn professionaliteit. Dat betekent samen vergaderen, onderhandelen, netwerken, stukken analyseren, belangen herkennen, omgaan met conflicten en - niet onbelangrijk - de weg leren vinden in de doolhof van het sociaal recht. Professionele ondersteuning is daarbij geen luxe.

De avM levert een totaalpakket aan diensten voor de professionalisering van medezeggenschapsorganen.

naar het foto-archief - academie voor Medezeggenschap

 

Bel de avM - academie voor Medezeggenschap