advies & begeleiding

 

OR-Platforms


Een uitwisseling van ervaringen met andere OR′en is waardevol. Het levert nieuwe gezichtspunten en tips op, waarmee u veel tijd bespaart.

De avM ondersteunt OR′en bij de opzet en organisatie van OR-platforms door het gehele land.

procesbegeleiding


De avM heeft in haar team uitstekende en ervaren procesbegeleiders die de ondernemingsraad kunnen ondersteunen en adviseren in reorganisatie-, fusie- of samenwerkingstrajecten.

 

organisatieadvies


Hoe goed een OR ook wordt opgeleid, nooit zal men alle deskundigheid zelf in huis hebben. Bij belangrijke onderwerpen is het raadzaam extra deskundigheid in huis te halen.

maak nu voordeling kennis met de avM - korting op maatwerk

Lees meer >> Lees meer >>

Lees meer >>

 

 

inrichten medezeggenschap

strategisch opleidingsplan

mediation

 

Wij bieden u ondersteuning bij de opzet van een op maat gemaakte medezeggenschapsstructuur, passend bij uw onderneming.

Dit kan zijn bij een nieuw op te richten OR of bij wijziging door reorganisatie of fusie.
 

Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie en een gesprek met de voltallige ondernemingsraad geven we u een gestructureerd opleidingsadvies. 

De avM kan ook de uitvoering van de opleidingen voor u verzorgen.

Bij geschillen tussen de bestuurder en de ondernemingsraad lost een rechterlijke uitspraak conflicten meestal niet echt op.

Mediation is een methode waarbij partijen met behulp van een bemiddelaar gezamenlijk een oplossing voor hun conflict proberen te vinden.

 
Lees meer >> Lees meer >>

Lees meer >>

 

 

Naar de helpdesk - academie voor Medezeggenschap