mediation

 

Een alternatief bij meningsverschillen en conflicten.

Bij geschillen tussen de bestuurder en de ondernemingsraad kan men een rechter of de bedrijfscommissie inschakelen, maar zo′n stap wordt niet eenvoudig gezet. Een rechterlijke uitspraak lost conflicten meestal niet echt op. Dat komt omdat conflicten zelden alleen over de inhoud gaan. Vaak bestaan er ook spanningen op het relationele vlak. Als men naar buiten treedt, is er het risico dat de onderlinge verhoudingen verder op scherp worden gesteld en mogelijk langdurig verstoord. In zo′n situatie kan mediation een interessant alternatief zijn. Datzelfde geldt bij conflicten tussen OR-leden onderling.

Mediation is een methode waarbij partijen met behulp van een bemiddelaar gezamenlijk een oplossing voor hun conflict proberen te vinden. De bemiddelaar neemt geen standpunt in, maar stimuleert de betrokkenen tot overleg en begeleidt hen bij het vinden van een oplossing van het conflict, die voor beide partijen acceptabel is. Een groot voordeel daarbij is dat de relatie tussen partijen niet onnodig beschadigd wordt en mogelijk zelfs wordt verbeterd. De conflictbemiddelaars van de academie voor Medezeggenschap werken volgens de gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI), te weten:

 - onafhankelijkheid;
 - onpartijdigheid;
 - plicht tot geheimhouding;
 - mediation op basis van vrijwilligheid;
 - vrijheid tot ondertekening slotakkoord.

Voor een vrijblijvende offerte en nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de avM op 013-5229191 of gebruik het onderstaande contactformulier.

 
Add Messagestel direct uw vraag

de avM beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk op het
opgegeven e-mailadres.

wij gebruiken uw e-mailadres niet voor andere doeleinden.