organisatieadvies

 

Ons arbeidsrechtelijk stelsel gaat ervan uit dat de bestuurder besluit! In veel gevallen, zeker bij belangrijke besluiten, dient hij de OR te horen. De kwaliteit van het advies en de wijze waarop de OR dit inbrengt, bepalen in belangrijke mate of de bestuurder zich iets van het advies van de OR zal aantrekken. Met andere woorden: goede adviezen afgeven op een manier die ′aankomt′ is een van de belangrijkste succesfactoren van een OR.

Aan het uitbrengen van een advies zitten verschillende dimensies.

  • Adviezen moeten inhoudelijk goed zijn. Dat betekent onder andere materie-deskundigheid. Daarbij dringt zich meteen de vraag op: wat doet de OR zelf en in welke vorm gebeurt dat? En wat besteedt de OR uit en onder welke condities?
  • Het hanteren van juiste en passende procedures is van groot belang.
  • Strategisch doordacht opereren: een balans vinden tussen ′bestuurdergericht′ opereren en ′achterbangericht′ opereren.

Hoe goed een OR ook wordt opgeleid, nooit zal men alle deskundigheid zelf in huis hebben. Bij belangrijke onderwerpen is het raadzaam extra deskundigheid in huis te halen, bij voorbeeld op het gebied van:

  • financiën;
  • organisatieveranderingen;
  • personeelsbeleid;
  • fusie / samenwerking / herindelingen;
  • opstellen van convenanten / ondernemingsovereenkomsten;
  • het doen van onderzoek of second opinion.

De academie voor Medezeggenschap kan u door haar uitgebreide netwerk op alle terreinen snel en effectief van dienst zijn. Naast de inhoudelijke deskundigheid helpen onze adviseurs u om uw adviezen op een effectieve manier af te geven. Wij ondersteunen u om balans te brengen in de afwegingen die zo vaak als een onontwarbare kluwen op een OR afkomen en in het opereren van de OR.

Doel: respect verkrijgen door de manier waarop de OR optreedt. En van daaruit: constructief bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige en afgewogen besluitvorming binnen de organisatie.

′Goed adviseren kenmerkt een goede OR′