procesbegeleiding

 

Het komt regelmatig voor dat een ondernemingsraad te maken krijgt met een reorganisatie-, fusie- of samenwerkingstraject. In dat geval heeft de OR te maken met een complex aan factoren en partijen die een rol spelen in het verhaal. Vaak is externe deskundigheid noodzakelijk, zowel op inhoud als op proces en strategie.

De academie voor Medezeggenschap heeft in haar team uitstekende en ervaren procesbegeleiders die de ondernemingsraad in dit soort trajecten kunnen ondersteunen en adviseren. Afhankelijk van de omvang van het traject is het van belang dat de begeleider zoveel mogelijk de ′spelers in het veld′ - zoals de bestuurder of PenO - leert kennen om in te kunnen schatten welke strategische keuzes van belang zijn.

De begeleiding van een langdurig traject vindt plaats in de vorm van advisering, coaching en training, afhankelijk van de behoeften van de OR. Vooraf ontvangt u een inschatting van de benodigde begeleidingsuren. Facturering geschiedt altijd op basis van daadwerkelijk uitgevoerde uren.

Voor een vrijblijvende offerte en nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de avM op 013-5229191 of gebruik het onderstaande contactformulier.

 
Add Messagestel direct uw vraag

de avM beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk op het
opgegeven e-mailadres.

wij gebruiken uw e-mailadres niet voor andere doeleinden.