strategisch opleidingsplan

 

Veel ondernemingsraden willen hun opleidingen gestructureerd aanpakken. Collectieve en individuele wensen en ontwikkelingen binnen de organisatie lopen hierbij vaak uit elkaar. De academie voor Medezeggenschap kan u helpen structuur aan te brengen in het complete pakket aan wensen en behoeften. Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie en een gesprek met de voltallige ondernemingsraad geven we u een gestructureerd opleidingsadvies. De avM kan ook de uitvoering van de opleidingen voor u verzorgen.

We vragen alle OR-leden, de bestuurder en de P&O-functionaris om een aantal vragenlijsten in te vullen. Zo krijgen we zicht op de organisatie en de actuele problematiek. Daarna maakt een opleidingsadviseur van avM een voorlopige analyse van de organisatie en de terreinen waarop de OR-leden zich verder op willen ontwikkelen. Aan de hand van deze analyse voeren we een gesprek met de voltallige ondernemingsraad en met de bestuurder. We ronden af met een schriftelijk advies aan de ondernemingsraad, waarin we aanbevelingen doen over een opleidingstraject voor de OR en haar leden.

Voor een vrijblijvende offerte en nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de avM op 013-5229191 of gebruik het onderstaande contactformulier.
 

 
Add Messagestel direct uw vraag

de avM beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk op het
opgegeven e-mailadres.

wij gebruiken uw e-mailadres niet voor andere doeleinden.