ARBO op locatie

 

ARBO - Scholing op locatie

Data : In onderling overleg
Trainer : Arbo-specialist bij avM
Accommodatie : Locatie bij de klant
Organisatie : academie voor Medezeggenschap   

Voor wie is de training bedoeld?
De training is bedoeld voor voltallige OR-en of voor OR-leden en anderen met arbo in de portefeuille. Deelnemers krijgen inzicht in arbobeleid van hun organisatie en handvatten voor de beïnvloeding ervan. Ook anderen die betrokken zijn bij het arbobeleid, zoals de preventiemedewerker, zijn welkom op deze dag.

Het programma is ontwikkeld op basis van de toegepaste arbobeleidscyclus. De trainer komt naar uw organisatie de training vindt op locatie plaats. In overleg kan een rondgang in het bedrijf of een bezoek van bijzondere werkplekken onderdeel uitmaken van deze arboscholing.

Doel van de training
Het doel van de training is de deelnemers inzicht te geven in de vormgeving van het arbobeleid bij organisaties en de rol van de OR daarbij. De deelnemers kennen na de training de beleidsstappen, weten welke rol de OR kan spelen en hebben daar ook concrete ideeën en plannen voor ontwikkeld.

De training geldt als een investering in effectief arbobeleid en is gericht op betrokkenheid van medewerkers bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Wat komt er aan de orde?
 1. Nadat u heeft interesse heeft laten blijken, vragen wij u een vragenlijst in te vullen zodat wij de inhoud van de training op uw wensen kunnen toesnijden. In de meeste gevallen gaan wij in een telefoongesprek met enkele deelnemers of een andere gesprekspartner dieper in op uw situatie en op wat u met de training wilt bereiken.
 2. U stuurt de trainer eventueel belangrijk stukken, zoals beleidsnotities, verslagen van vergaderingen, risico-inventarisatie en -evaluatie of plannen van aanpak, afhankelijk van uw situatie en de beoogde opbrengst van de training.
 3. In voorbereiding op de training inventariseert elke deelnemer aan de hand van een opdracht twee arborisico’s en u leest een reader over arbo en medezeggenschap.
 4. De training zelf.
 5. De nazorg bestaat uit twee onderdelen:

• De trainer maakt een kort verslag van de belangrijkste bevindingen.
• De trainer blijft tot zes maanden na de training beschikbaar voor vragen en advies.

Wat zijn de resultaten?
 1. U weet wat belangrijk is als het om arbo gaat.
 2. U weet wat u kunt doen en welke rol u wilt spelen.
 3. U beschikt over een concreet resultaat waarmee u direct verder kunt, zoals: 
 • Een nieuwe werkwijze van de OR of commissie.
 • Een initiatiefvoorstel aan de bestuurder.
 • De RI&E
 • Het plan van aanpak
 • De aanpak van een bepaald arborisico
 • Een eigen plan van aanpak voor de OR of de commissie zelf
 • Een beschrijving van arbotaken en de arbo-organisatie.
Kosten

De kosten van de training bedragen € 1.700,- all-in. De opdrachtgever zorgt voor een geschikte ruimte met beamer / whiteboard / flip-over, koffie, thee e.d. en de lunch.

Follow-up
Wij bieden scholing aan die een vervolg vormt op deze training. Denk aan verdieping op specifieke over belangrijke risico’s, zoals:

 • Werkdruk/werkstress
 • Agressie en geweld
 • Fysieke belasting
 • Beeldschermwerk

Verder is nog maatwerk mogelijk, de keuze en contractering van arbodienstverleners, om maar iets te noemen. Bovendien verzorgen we trainingen voor medezeggenschap bij  ziekteverzuim- en re-integratie.

Voor meer informatie of om deze cursus aan te vragen kunt u ons bellen op (013) 522 91 91 of maakt u gebruik van onderstaand contactformulier.

 
Add Messagestel direct uw vraag

de avM beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk op het
opgegeven e-mailadres.

wij gebruiken uw e-mailadres niet voor andere doeleinden.