Arbocursussen

 

De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Daarvoor is beleid nodig, anders wordt het hap-snap en brandjes blussen. Als er arbobeleid in de onderneming wordt gevoerd, wil dat nog niet zeggend dat de arborisicos echt worden voorkomen of aangepakt.