arbo: belangrijke thema's

 

De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Daarvoor is beleid nodig, anders wordt het ′hap-snap en brandjes blussen′. Als er arbobeleid in de onderneming wordt gevoerd, wil dat nog niet zeggend dat de arborisico’s echt worden voorkomen of aangepakt.

Zonder inhoudelijke arbokennis is het lastig voor OR of VGWM-commissie om invloed op het arbobeleid uit te voeren. Inzicht in en enige inhoudelijk kennis van belangrijke arborisico’s dragen bij aan overtuigingskracht, de creativiteit en het effectief handelen van medezeggenschappers. Deze training wil daarin voorzien.

Wat komt er zoal aan de orde?
1. Het arbobeleid in het algemeen.

2. De vier belangrijke ARBO-risico's:
  • fysieke belasting,
  • agressie en geweld,
  • werkdruk en werkstress,
  • beeldschermwerk.

3. De rechten en de rol van de OR of VGWM-commissie lopen als een rode draad door het programma.

De trainer blijft tot 6 maanden na de training uw persoonlijke coach voor advies over medezeggenschap.
 
De cursuskosten bedragen € 350,- per deelnemer exclusief accommodatiekosten. 
 
 

Cursusdata