arbo: het fundament

 

Voor veel ondernemingsraden is arbo een belangrijk onderwerp. Als je als OR-lid voor het eerst te maken krijgt met arbo dan blijkt het vaak een lastig onderwerp met veel deelonderwerpen. In deze cursus leggen we een goede basis voor medezeggenschap op het gebied van arbo. 

Wat komt er aan de orde?
  • Arbowetgeving: een overzicht van de wijzigingen van de Arbowet per 1 juli 2017.
  • De belangrijkste verplichtingen van werkgever en andere spelers, zoals de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. 
  • Arbobeleid, wat is dat? Een schets van ingrediënten van het arbobeleid aan de hand van de arbobeleidscyclus.
  • RI&E: wat kan de OR ermee? De inhoud van de risico-inventarisatie en –evaluatie en het plan van aanpak, en de projectmatige aanpak met nadruk op de betrokkenheid van het personeel zodat arbo gaat leven in de organisatie.
  • Rechten en rol van de OR bij Arbo in de praktijk plus de aanpak van de OR bij Arbo. Daarbij komt de rol van de OR bij het ziekteverzuim- en re-integratiebeleid ter sprake.

De inhoud van deze cursus is praktisch en interactief van opzet. We werken zowel gezamenlijk als in kleine groepen. U hebt de gelegenheid om zaken uit de eigen praktijk aan te bieden voor bespreking en/of oefening. Wij vragen u relevante stukken en (beleids)notities meenemen naar de cursus.

U gaat naar huis met:
  • Overzicht van wat Arbo eigenlijk is en inzicht in de structuur van arbobeleid
  • Kennis van de belangrijkste verplichtingen van de werkgever op het terrein van arbo
  • Helderheid over de mogelijke rol en de rechten van de OR op arbogebied
  • Een lijst met aandachtspunten voor het nieuwe contract met de arbodienst/bedrijfsarts
  • Praktische ideeën over het arbobeleid door uitwisseling met deelnemers uit andere ondernemingen

De trainer blijft tot 6 maanden na de training uw persoonlijke coach voor advies over medezeggenschap.

De cursuskosten bedragen € 350,- per deelnemer exclusief accommodatiekosten. 

 

Cursusdata