Starterscursussen

 

We gaan uitvoerig in op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en op de basistechnieken voor vergaderen en overleggen. Om praktijkgericht te kunnen werken, is het van belang dat u zelf komt met vragen over het functioneren of de mogelijkheden van de OR.