ambtelijk secretaris

 

De ambtelijk secretaris vervult verschillende rollen in de OR. Ten eerste die van informatiespecialist die de notulen maakt, de informatie ordent en kan aanleveren, ten tweede die van organisator die zaken regelt voor de OR en ten derde die van adviseur die - als constante factor - de OR op het spoor houdt. De ambtelijk secretaris maakt ook deel uit van het dagelijks bestuur en werkt dus veel samen met de voorzitter en de gekozen secretaris. Een goede onderlinge afstemming is essentieel.

De rollen van de ambtelijk secretaris staan in deze tweedaagse cursus centraal. We zullen uitgebreid stilstaan bij het takenpakket en de benodigde vaardigheden en daar ook mee oefenen. Uitwisseling van ervaringen heeft een belangrijke plek in de training. Tijdens de training vormen de deelnemers een intervisiegroep, zodat het leerproces ook na de training kan voortduren. Zo nodig plannen we tijdens de tweede trainingsdag nog een terugkomdag. Dit gaat in overleg met de groep.

De trainer blijft tot 6 maanden na de training uw persoonlijke coach voor advies over medezeggenschap.

De cursuskosten bedragen € 640,- per deelnemer exclusief accommodatiekosten, exclusief eventuele terugkomdag.

 

Cursusdata