basiscursus OR

 

Heel geschikt voor nieuwe OR-leden of voor hen die in een reeds ervaren OR terecht komen. De cursus is vooral gericht op de basisinformatie en vaardigheden voor het functioneren van OR-leden.

We gaan uitvoerig in op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en op de basistechnieken voor vergaderen en overleggen. Om praktijkgericht te kunnen werken, is het van belang dat u zelf komt met vragen over het functioneren of de mogelijkheden van de OR.

Leerdoelen:
  • Zicht krijgen op de plaats en functie van de OR in de organisatie en de (on)mogelijkheden die de WOR biedt.
  • Zicht krijgen op de ontwikkelingen binnen en in de omgeving van de organisatie en duidelijkheid krijgen welke de rol de OR daarbij kan spelen.
  • Vaardigheden aanleren om systematisch en resultaatgericht onderwerpen aan te pakken.
  • Verbeteren van de vergadervaardigheden.
  • Inzicht krijgen in de onderhandelingsaspecten en het verbeteren van de vaardigheden in het overleg met de bestuurder.
  • Zicht krijgen op mogelijkheden om het contact met de achterban te verbeteren.
  • De cursus moet bijdragen aan het ontwikkelen van een duidelijke visie op de positie en de taak van de OR in hun organisatie.
 

Na afloop van de tweedaagse cursus (5 dagdelen) moeten de cursisten in staat zijn in samenwerking met de andere OR-leden vorm en inhoud te geven aan de werkzaamheden van de OR. Uw trainer blijft tot 6 maanden na de training uw persoonlijke coach voor advies over medezeggenschap.

De cursuskosten bedragen € 750,- per deelnemer exclusief accommodatiekosten.  
Iedere deelnemer ontvangt bij deze cursus gratis het Praktijkboek voor Medezeggenschap.