DB: de roergangers van de OR

 

Een DB-lid moet de condities scheppen om de OR en zijn leden hun functie op een efficiënte en effectieve manier te kunnen laten vervullen. Zoiets trek je nooit in je eentje. Alleen door als DB gezamenlijk op te trekken en zaken onderling af te stemmen, kun je je rol als ‘roergangers van de OR’ waar maken. 

Het WAT en het HOE van je rol als ‘roerganger’
In het eerste deel van de training staan we stil bij de WAT-vraag. Wat moet de OR allemaal scherp hebben om invloed te krijgen op het beleid? Als roerganger moet je zorgen dat de ploeg die puzzelstukjes weet te verzamelen en er soep van weet te koken (een gedegen oordeel over krijgt). Wat is daarvoor nodig en wat zijn de verschillende stappen in dat proces.

Een andere taak is om het team en de besprekingen naar een goed resultaat te begeleiden. Daarbij gaat het dus om de HOE-vraag. Hoe zorgt het DB ervoor dat de OR overzicht houdt over de puzzelstukjes, de besprekingen ordelijk verlopen en planningen ook worden gehaald.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • taakverdeling - samenspel binnen het DB;
  • rol DB bij onderhandeling van de OR met de directie;
  • bewaken inhoud (uitweidingen), interne proces (samen- of tegenwerking), procedure (aanpak, vastlopen, verwarring, afronding;
  • DB als motor - grip houden op een agendapunt vanaf introductie tot eindresultaat.

Werkwijze
De WAT- en de HOE-vraag bespreken we plenair en gezamenlijk verkennen we waar nog aandachtspunten liggen binnen jullie OR en jullie eigen handelswijze als DB-lid. Waar mogelijk en gewenst oefenen we met korte rollenspellen. 

De trainer blijft tot 6 maanden na de training uw persoonlijke coach voor advies over medezeggenschap.

De cursuskosten bedragen € 350,- per deelnemer exclusief accommodatiekosten, exclusief eventuele terugkomdag.

 

Cursusdata