artikel 24 overleg

 

"Wij hebben als OR nog nooit een artikel 24 overleg gehouden met onze bestuurder, moet dat?"

Ja. Minimaal 2 keer per jaar moet er conform artikel 24 een overleg plaatsvinden, ook wel algemene-gang-van-zakenoverleg genoemd. Het is ook  zeer aan te raden om aan dit overleg vast te houden. Het helpt een OR aan inzicht en overzicht voor de langere termijn.

In het Artikel 24 overleg gaan bestuurder en OR samen in gesprek over het gevoerde beleid en het beleid dat de bestuurder de komende tijd wil voeren. Daarbij moet in principe ook iemand van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen aanwezig zijn. Belangrijk is dat de bestuurder aangeeft welke advies- en instemmingsaanvragen het komend halfjaar te verwachten zijn. OR en bestuurder maken daarbij afspraken over hoe de OR precies betrokken wordt. Doel daarvan is dat de OR beter in staat is het strategisch ondernemingsbeleid te begrijpen en daar op in te springen. Het artikel 24-overleg moet minimaal twee maal per jaar worden gehouden. Het is tevens een mooi moment om als bestuurder en OR terug te blikken op de samenwerking.