bestuurder schort overleg OR op, wat nu?

 

"In verband met een geschil over een agendapunt op de overlegagenda heeft de bestuurder, tevens directeur van ons bedrijf, besloten het overleg met de OR op te schorten. De overlegvergadering is direct beëindigd. Welke middelen of acties resten ons en hoe kunnen we voorkomen dat hij doorgaat met uitvoering van aangelegenheden waarover de OR advies- dan wel instemmingsrecht heeft?"

Dit is een crisissituatie. Kort gezegd komt het op het volgende neer. De bestuurder heeft eenzijdig het overleg opgeschort. Dit betekent dat geen besluiten mogen worden genomen die advies- of instemmingsplichtig zijn, zonder dat hierover overleg met de OR heeft plaatsgevonden. Mocht dit wel gebeuren dan is zijn juridische stappen haast niet te voorkomen. Zorg ervoor dat je direct wijst op het gegeven dat dit volgens de wet niet toegestaan is en dat besluiten niet ten uitvoer mogen worden gebracht (schriftelijk). Het raadzaam hier ook juridische hulp bij achter de hand te hebben. Je kunt eventueel de bedrijfscommissie inschakelen om te bemiddelen en de bestuurder tot rede te brengen. Ook valt het inschakelen van een conflictbemiddelaar (mediator) te overwegen, in uw geval liefst een mediator die bekend is met medezeggenschap. Worden in de tussenliggende periode toch besluiten genomen die de OR moeten passeren, dan kan de OR via de kantonrechter om nietigheid van die besluiten vragen.