bevoegdheid OR bij fusering

 

"Onze onderneming is voornemens te fuseren met een andere, Wat is als OR onze bevoegdheid?"

In geval van een voorgenomen besluit tot fusie is de ondernemer op grond van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), verplicht de Ondernemingsraad advies te vragen. Omdat het hier complexe besluitvorming betreft, is het handig om met de bestuurder een planning te maken hoe de OR in het proces wordt betrokken.  Zodat de OR advies kan geven op deelbesluiten die op een gegeven moment aan de orde zijn.  Zo kan de OR met zijn advies de besluitvorming optimaliseren zonder daarbij het proces onnodig te vertragen.