instemmingsrecht afhandelen door OR?

 

"Wij hebben een instellingsbesluit gemaakt voor onze VGWM-commissie. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van een standaardbesluit uit het boek "Inzicht in de praktijk van het OR-werk" (Mr. Vink). Wij willen echter het instemmingsrecht niet delegeren aan de commissie, maar dit bij de OR laten liggen. Kan dat?"

Het is goed mogelijk het uiteindelijke instemmings- en adviesrecht niet te delegeren aan de commissie. U kunt dan beter het in het boek genoemde voorbeeld instellingbesluit voor een voorbereidingscommissie kiezen, met daarin wel opgenomen de scholingsrechten die de commissie heeft. U kunt daarin de taakgebieden van de VGWM-commissie opnemen en een dergelijke commissie adviseert dan aan de OR, waarna een advies- of instemmingsverzoek uiteindelijk wordt afgehandeld door de OR.