kunnen de "vrije" lijst en de vakbondslijst gelijktijdig worden ingediend?

 

Kan de indiening van een zgn ''vrije" kandidatenlijst gelijktijdig met de kandidatenlijst van de vakorganisatie worden ingediend? 

Nee. De vakorganisaties dienen eerst hun lijsten in te dienen. Als een medewerker een vrije kandidatenlijst (mede) wil indienen, moet gecheckt worden of de indiener niet lid is van een vakbond die een kandidatenlijst heeft ingediend. Het individueel recht vervalt namelijk als je vakbondslid bent en je vakbond heeft een lijst ingediend.

De vrije lijsten kunnen dus pas worden ingediend als duidelijk is welke vakbonden een lijst indienen en welke niet. Pas dan weet je of de indiener wel gerechtigd is om een kandidatenlijst in te dienen. Iemand die niet vakbondslid is, zou in principe ook gelijk een lijst kunnen indienen. Echter, de OR moet er zeker van zijn dat de wettelijke procedure wordt nagekomen.

Om hierover zekerheid te hebben moet eerst duidelijk zijn welke vakbonden er een indienen. Van deze wettelijke procedure kan niet worden afgeweken.