pilot aanname-beleid

 

"De bestuurder heeft het aanname-beleid veranderd vooruitlopend op samenwerking met de buurtgemeenten. Hij geeft aan dat het een pilot betreft. Wat is nu de bevoegdheid van de OR?"

Deze wijziging is instemmingsplichtig (art. 27 WOR). De bestuurder kan in overleg met de OR een instemmingsverzoek pas na de pilot doen. Dat kan handig zijn, om de leerpunten uit de pilot op te nemen in het voorgestelde besluit. Belangrijke criteria hiervoor zijn, dat de pilot een afgeproken termijn beslaat met een heldere einddatum en dat er geen onomkeerbare consequenties zijn. In dit geval zijn er natuurlijk onomkeerbare consequenties omdat aanname van personeel niet aan het eind van de pilot kan worden ongedaan gemaakt. De OR doet er daarom verstandig aan de bestuurder voordat deze ‘pilot’ een ingaat om een instemmingsaanvraag te verzoeken.