verschil tussen OR en personeelsvereniging?

 

"Wat is het verschil tussen een OR en personeelsvereniging?"

Een personeelsvereniging is in het algemeen een club mensen binnen een bedrijf die zich bezighoudt met het organiseren van leuke activiteiten voor het personeel om de onderlinge banden wat te verstevigen.

Een ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan, dat zich binnen een bedrijf bezig houdt met allerlei beleidszaken op het gebied van personeel, organisatie en financiën. De ondernemingsraad heeft een aantal wettelijke bevoegdheden die zijn geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (de WOR). Deze maken het mogelijk dat het personeel een stem heeft in het ondernemingsbeleid.

De ondernemingsraad is dan ook een gesprekspartner van de directie inzake belangrijke ontwikkelingen binnen de onderneming. Een ondernemingsraad is verplicht bij een bedrijf met 50 of meer werknemers.