vertrouwen in OR-lid opzeggen

 

"Eén van de OR-leden is door de directie geschorst omdat hij in zijn werk aantoonbaar gefraudeerd heeft. De OR heeft daarom het vertrouwen in dit lid verloren. Kunnen wij hem ook schorsen?"

Er is maar één manier om een or-lid van het or-werk te schorsen en dat is door een beroep te doen op de kantonrechter op basis van art. 13 van de WOR. Daar heeft u overigens in dit geval weinig aan, want de kantonrechter kijkt daarbij alleen naar activiteiten van het or-lid die het or-werk ernstig belemmeren. Dat is bij u hooguit indirect het geval.