Advies en begeleiding
Jouw vraag is onze uitdaging!

Het komt regelmatig voor dat een OR te maken krijgt met een reorganisatie-, fusie- of samenwerkingstraject. In dat geval heeft de OR te maken met een complex aan factoren en partijen die een rol spelen in het verhaal. Vaak is externe deskundigheid noodzakelijk, zowel op inhoud als op proces en strategie.

Wij hebben uitstekende en ervaren procesbegeleiders die de OR in dit soort trajecten kunnen ondersteunen en adviseren. Afhankelijk van de omvang van het traject is het van belang dat onze procesbegeleiders zoveel mogelijk de ′spelers in het veld′ – zoals de bestuurder of P&O’er – leert kennen om in te kunnen schatten welke strategische keuzes van belang zijn.

Ons arbeidsrechtelijk stelsel gaat ervan uit dat de bestuurder besluit! In veel gevallen, zeker bij belangrijke besluiten, dient hij de OR te horen. De kwaliteit van het advies en de wijze waarop de OR dit inbrengt, bepalen in belangrijke mate of de bestuurder zich iets van het advies van de OR zal aantrekken. Met andere woorden: goede adviezen afgeven op een manier die ′aankomt′ is een van de belangrijkste succesfactoren van een OR.

Wij kunnen jou door ons uitgebreide netwerk op alle terreinen snel en effectief van dienst zijn. Naast de inhoudelijke deskundigheid helpen onze adviseurs je om jouw adviezen op een effectieve manier te formuleren. Wij ondersteunen je om balans te brengen in de afwegingen die zo vaak als een onontwarbare kluwen op een OR afkomen en in het strategisch optreden van de OR.

Bij veel organisaties ontstaat een groot vraagteken op het moment dat er een OR moet worden ingesteld. Waar moet je als organisatie beginnen en welke stappen moet je doorlopen om een OR in te stellen? Denk daarbij aan de soorten van kiesstelsels, hoe de medewerkers geïnformeerd moeten worden en mogelijkheden om kandidaten te werven voor een ondernemingsraad.

Wij hebben ruime ervaring in het doorlopen van dit traject en kunnen jullie adviseren over de keuzes die hierbij gemaakt moeten worden. Ook als in jullie organisatie moeilijk kandidaten te vinden zijn, kunnen wij hulp bieden. Denk aan een onderzoek naar de oorzaken van dit probleem en het aandragen van oplossingen om alsnog een OR van de grond te tillen. Hetzelfde geldt als er sprake is van reorganisatie en ook de medezeggenschapsstructuur moet worden aangepast. Wij bieden jullie ondersteuning bij de opzet van een op maat gemaakte medezeggenschapsstructuur, passend bij jullie organisatie. Verder kunnen wij verkiezingen digitaal verzorgen. 

Bij geschillen tussen de bestuurder en de OR kan een rechter of de bedrijfscommissie worden ingeschakeld, maar zo′n stap zet je niet eenvoudig. Een rechterlijke uitspraak lost conflicten meestal niet echt op. Dat komt omdat conflicten zelden alleen over de inhoud gaan. Vaak bestaan er ook spanningen op het relationele vlak. Als de OR en bestuurder er samen niet uitkomen bestaat het risico dat de onderlinge verhoudingen verder op scherp worden gezet en mogelijk langdurig verstoord. In zo′n situatie kan mediation een interessant alternatief zijn. Datzelfde geldt bij conflicten tussen OR-leden onderling.Mediation is een methode waarbij partijen met behulp van een bemiddelaar gezamenlijk een oplossing voor hun conflict proberen te vinden. De bemiddelaar neemt geen standpunt in, maar stimuleert de betrokkenen tot overleg en begeleidt hen bij het vinden van een oplossing van het conflict die voor beide partijen acceptabel is. Een groot voordeel daarbij is dat de relatie tussen partijen niet onnodig beschadigd en mogelijk zelfs verbeterd.

De conflictbemiddelaars van de avm werken volgens de gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI), te weten:

  • onafhankelijkheid;
  • onpartijdigheid;
  • plicht tot geheimhouding;
  • mediation op basis van vrijwilligheid;
  • vrijheid tot ondertekening slotakkoord.

“Het platform is een belangrijk onderdeel voor de OR. Je leert van elkaar en ook dat soortgelijke problemen en oplossingen in gemeenteland hetzelfde zijn (of juist niet er er anders naar wordt gekeken). Met veel energie keerde ik vaak terug van de sessies en de deskundigheid en humor stonden daarbij centraal. In de loop der jaren heb ik van diverse bedrijven Or-trainingen gevolgd. De kwaliteit van de avm stak hier boven uit. ”  J.Schoonenberg 

Wij hebben jarenlange ervaring met het oprichten en begeleiden van verschillende platforms. Het uitwisselen van ervaringen met andere OR-en is waardevol. Het levert nieuwe inzichten en tips op, waarmee je veel tijd bespaart. Wij ondersteunen OR-en bij de opzet en organisatie van OR-platforms door het hele land. Tegen een beperkte vergoeding voeren wij diverse taken uit (bijvoorbeeld het secretariaat en/of voorzitterschap van het platform). Ook helpen wij graag bij de inhoudelijke voorbereiding en de vormgeving van themabijeenkomsten.

De avm ondersteunt:

  • Platform Jeugdzorginstellingen
  • Gemeentelijk platform Midden-Brabant
  • Gemeentelijk platform Limburg
  • Gemeentelijk platform Veluwe

Wij helpen je graag op weg met jullie OR-vraagstukken. Wij kunnen je met vragen (die binnen 15 minuten te beantwoorden zijn) kosteloos helpen. Denk hierbij aan vragen over interpretatie van de wet, te volgen procedures of plichten en bevoegdheden. Dat doen wij dan ook graag! Het komt natuurlijk voor dat vragen en cases wat meer tijd vragen. Hiervoor moeten wij kosten in rekening. Onze advies strippenkaart is hiervoor een uitkomst. Je hoeft niet elke keer een offerte te laten maken en eventueel goedkeuring te vragen bij de bestuurder. Je kunt ons op elk gewenst moment bellen of mailen met je vraag. Een deskundige trainer/adviseur staat dan snel tot je beschikking. In de praktijk is dat vaak de vaste adviseur die aan jouw OR is gekoppeld maar dat kan natuurlijk ook een andere deskundige van ons zijn. De strippenkaart wordt veel gebruikt voor tussentijds advies, het ondersteunen tijdens de overlegvergadering of uitwerken van een advies. Uiteraard is dit fysiek maar ook op afstand (digitaal) te organiseren.

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

5

strippen

€725,-

12 maanden geldig 


10

strippen

 €1450,-

12 maanden geldig

15

strippen

 €2066,25

12 maanden geldig

5% korting

20

strippen

 €2610,-

12 maanden geldig

10% korting

De prijzen zijn exclusief 21% BTW

Contact

Wil je meer weten over onze cursussen of wil je een volledig trainingsadvies op maat?

Neem dan gerust contact met ons op. Bel  (085) 877 05 77 of mail info@avmtraining.nl.

Schuiven naar boven