Rol OR tijdens Corona; SER komt met een handreiking ‘Wat mag, moet en kan?’

Bestuur, directie, werknemers en de OR hebben een gemeenschappelijk belang tijdens de gevolgen van Covid-19; de crisisperiode zo goed mogelijk doorkomen. De OR en bestuurder worden met nieuwe problemen opgezadeld en dat vraagt om goed overleg en samenwerking. De SER commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft een handreiking gepubliceerd die in gaat op medezeggenschap in coronatijd. […]

Eerlijk zullen wij alles delen en beslissen

Er zijn twee wetsvoorstellen ingediend door Mahir Alkaya (tweede Kamerlid SP) te weten ‘Wet eerlijk delen’ en ‘Wet eerlijk beslissen’. Uit beide wetten volgen mogelijk wijzigingen in de bevoegdheden voor de ondernemingsraad. Met de voorstellen tot wetswijzigingen wil de SP dat werknemers meer invloed krijgen op de verdeling van winst en koers van grote organisatie […]

Thuiswerken de nieuwe norm? Toch niet zo blijkt uit onderzoek.

Veel werknemers werken uiteraard vaak noodgedwongen thuis tijdens het Corona tijdperk. Dat biedt veel voordelen en medewerkers blijken ook thuis productief. Toch blijken veel werknemers, ondanks het advies van de overheid zoveel mogelijk thuis te werken, druk van de werkgever te ervaren om op kantoor te komen werken. Onlangs deed ADP (loonstrookverwerker) onderzoek naar de […]

Vertrek Renato

16 juli jl. heeft onze directeur Renato Giuseppin zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De hoogste tijd om hiervan te gaan genieten. Renato heeft zich 28 jaar vol passie en gedrevenheid ingezet om de ambities van vele ondernemingsraden samen met hen waar te maken. Zoals goed medezeggenschap betaamd is hij over zijn aanstaand pensioen in gesprek gegaan […]

Winters werk en gezondheidsrisico’s

Het is weer winters in Nederland. Werknemers en werkgevers moeten daar rekening mee houden als een werkplek te koud is. Het heeft effect op de prestaties en verhoogt de kans op ziek worden. Daarbij gaat het niet alleen om mensen die buiten werken, maar ook in koelcellen of onverwarmde loodsen. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld medewerkers in […]

rol voor OR bij doorstart van organisatie?

Er ligt een concept-wetsvoorstel ‘overgang van onderneming’ klaar waarin de rechten van medewerkers bij de doorstart van een organisatie (na faillissement) beter gewaarborgd lijken. Het wetsvoorstel is opgesteld door minister Koolmees van SZW en minister Dekker voor Rechtsbescherming en is opengesteld voor reacties via internetconsultatie; Concept-voorstel van wet (Internetconsultatie.nl). De wet moet nog worden beoordeeld […]

Onbetaald overwerken, normaalste zaak van de wereld?

Onlangs heeft ADP (HR-dienstverlener) de uitkomsten van ‘the workforce view 2019’ op haar website gepubliceerd en blijkt dat we in Nederland en Europa massaal veel overwerken. In Nederland maakt meer dan 50% van de werknemers onbetaald overuren en in andere Europese landen werkt zestig procent over. Uit ‘The Workforce View’, die afgenomen is onder ruim […]

Controle SZW op werkdruk accountantsbureaus

Er blijkt uit verschillende onderzoeken dat vooral jonge werknemers die in de financiële markt werkzaam zijn een groot risico lopen op werkstress en werkdruk. Dit is voor Inspectie SZW genoeg reden om dit jaar extra in te zetten op controles bij accountantsbureaus. De werkdruk bij jonge werknemers in deze sector komt onder andere door een […]

topics voor ondernemingsraden in 2019

Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer plannen en wijzigingen in wet- en regelgeving. De volgende aspecten komen misschien ook wel op uw agenda of de agenda van de overlegvergadering met de bestuurder terecht. Doe er uw voordeel mee. Wijziging pensioenwet in WOR De regels voor kleine en zeer kleine pensioenen zijn per […]

Schuiven naar boven