Tweede beste  – Partner of choice! 

Academie voor medezeggenschap als tweede beste opleidingsbureau in partner of choice onderzoek van ORnet Door de lezers van ORnet zijn wij uitgeroepen tot tweede partner of choice als opleidingsbureau voor ondernemingsraden! Trots zijn wij op de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek van ORnet onder OR-professionals. Wij werken dit jaar 20 jaar samen met ‘onze’ ondernemingsraden […]

Richtbedragen scholing ondernemingsraden 2023

Richtbedragen OR-scholing 2023 De SER (Sociaal Economische Raad) heeft de richtbedragen voor OR-cursussen vastgesteld voor 2023. Deze zijn all-in (dus inclusief voorbereiding en nawerk en het uitvoeren van de cursus/training) exclusief BTW. Voor een maatwerkcursus is deze vastgesteld op 1160 euro per dagdeel per OR. Vorig jaar was dit nog 1100 euro. Voor een open […]

Krapte op de arbeidsmarkt en rol ondernemingsraad

Uit de laatste cijfers van CBS blijkt dat er per 100 werklozen zo’n 133 vacatures openstaan. En uit onderzoek van werkgeversorganisatie AWVN en UWV blijkt ook dat de krapte zijn piek nog niet heeft bereikt. Veel werkgevers en werknemers ondervinden de volgende problemen: het niet kunnen leveren van diensten en of producten, hoge mate van […]

Tweede Kamer stemt in met Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Implementatie EU-richtlijn gevolgen voor organisatie De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met het voorstel voor de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.  Werkgevers moeten hun organisatie in lijn brengen met deze wetgeving per 1 augustus van dit jaar. In 2019 is er een wetsvoorstel gekomen in Europees verband: ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en […]

Schuiven naar boven