Duidelijk criteria voor thuiswerken

Een van de belangrijkste maatregelingen om de gevolgen van corona in te perken is het thuiswerken. Nog niet alle werkgevers en werknemers houden zich aan de maatregelingen om thuis te werken ook al zou dat kunnen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en TNO. Het kabinet stelt samen met de vakbonden criteria voor thuiswerken […]

Belangrijke wijzigingen voor ondernemingsraden 2021

Gevolgen Corona NOW 3 Veel werkgevers maken gebruik van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). Deze voorziet in een tegemoetkoming voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen en minder omzet hebben. Als de organisatie NOW 3 aanvraagt, is er een inspanningsverplichting van de werkgever om bij- en omscholing aan de werknemers aan te […]

Richtbedragen OR-scholing vastgesteld door SER voor 2021

Het richtbedrag dat de SER heeft vastgesteld voor aankomend jaar komt neer op 1.065 euro per dagdeel voor een maatwerkcursus. Dit bedrag is all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving komt per dagdeel per OR-lid op 190 euro uit, net als dit jaar. De SER stelt jaarlijks de richtbedragen […]

Rol OR tijdens Corona; SER komt met een handreiking ‘Wat mag, moet en kan?’

Bestuur, directie, werknemers en de OR hebben een gemeenschappelijk belang tijdens de gevolgen van Covid-19; de crisisperiode zo goed mogelijk doorkomen. De OR en bestuurder worden met nieuwe problemen opgezadeld en dat vraagt om goed overleg en samenwerking. De SER commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft een handreiking gepubliceerd die in gaat op medezeggenschap in coronatijd. […]

Eerlijk zullen wij alles delen en beslissen

Er zijn twee wetsvoorstellen ingediend door Mahir Alkaya (tweede Kamerlid SP) te weten ‘Wet eerlijk delen’ en ‘Wet eerlijk beslissen’. Uit beide wetten volgen mogelijk wijzigingen in de bevoegdheden voor de ondernemingsraad. Met de voorstellen tot wetswijzigingen wil de SP dat werknemers meer invloed krijgen op de verdeling van winst en koers van grote organisatie […]

Thuiswerken de nieuwe norm? Toch niet zo blijkt uit onderzoek.

Veel werknemers werken uiteraard vaak noodgedwongen thuis tijdens het Corona tijdperk. Dat biedt veel voordelen en medewerkers blijken ook thuis productief. Toch blijken veel werknemers, ondanks het advies van de overheid zoveel mogelijk thuis te werken, druk van de werkgever te ervaren om op kantoor te komen werken. Onlangs deed ADP (loonstrookverwerker) onderzoek naar de […]

Vertrek Renato

16 juli jl. heeft onze directeur Renato Giuseppin zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De hoogste tijd om hiervan te gaan genieten. Renato heeft zich 28 jaar vol passie en gedrevenheid ingezet om de ambities van vele ondernemingsraden samen met hen waar te maken. Zoals goed medezeggenschap betaamd is hij over zijn aanstaand pensioen in gesprek gegaan […]

Winters werk en gezondheidsrisico’s

Het is weer winters in Nederland. Werknemers en werkgevers moeten daar rekening mee houden als een werkplek te koud is. Het heeft effect op de prestaties en verhoogt de kans op ziek worden. Daarbij gaat het niet alleen om mensen die buiten werken, maar ook in koelcellen of onverwarmde loodsen. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld medewerkers in […]

Schuiven naar boven