Belangrijke wijzigingen voor ondernemingsraden 2022

Wijzigingen WOR In november van dit jaar heeft de tweede kamer de Verzamelwet 2022 aangenomen. De SER (sociaal economische raad) heeft in het voorjaar van 2020 aangegeven dat alle medewerkers gemakkelijker betrokken moeten kunnen worden bij de ondernemingsraad. Dat geldt dus ook voor flexwerkers of tijdelijke medewerkers. Onderdeel van de wijziging op de verzamelwet zijn […]

Wijzigingen WOR per 1 januari 2022

In november van dit jaar heeft de tweede kamer de Verzamelwet SZW 2022 aangenomen. De SER (Sociaal Economische Raad) heeft in het voorjaar van 2020 aangegeven dat alle medewerkers gemakkelijker betrokken moeten kunnen worden bij de ondernemingsraad. Dat geldt dus ook voor flexwerkers of tijdelijke medewerkers. Onderdeel van de wijziging op de verzamelwet is een […]

Richtbedragen OR-scholing 2022

De SER (Sociaal Economische Raad) heeft de richtbedragen voor OR-cursussen vastgesteld voor 2022. Deze zijn all-in (dus inclusief voorbereiding en nawerk en het uitvoeren van de cursus/training) en exclusief BTW. Voor een maatwerkcursus is deze vastgesteld op 1100 euro per dagdeel per OR. Vorig jaar was dit nog 1065 euro. Voor een open inschrijving cursus […]

Handreikingen SER voor OR-leden

De SER publiceerde de afgelopen tijd een aantal mooie handreikingen voor OR-leden. Deze gaan onder andere in op de rol van de OR bij de energietransitie. De handreiking maakt duidelijk wat energietransitie inhoudt en hoe de or daar op kan inspelen. Er is ook een handreiking die in vier stappen uitlegt hoe de OR meer […]

1,7 Miljoen mensen zonder vakantiegeld in 2021?

CNV heeft onlangs onderzoek gedaan naar de uitbetaling van vakantiegeld. Hieruit blijkt dat 1 op de 5 werknemers geen vakantiegeld krijgt. Dit zou een enorme stijging betekenen in vergelijking met vorig jaar. Onderzoek Er zijn 3500 werknemers ondervraagd door het onderzoeksbureau van Maurice de Hond.  Uit het CNV-onderzoek (pdf) blijkt dat 19 % van de […]

Minder Burn-outklachten in afgelopen jaar ondanks corona

Ieder jaar voert het CBS in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en TNO de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 uit. Deze publicatie beschrijft arbeidsomstandigheden van werknemers op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak. De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland, waarin kwaliteit van de […]

Criteria voor thuiswerken opgesteld door minister Koolmees (SZW) en sociale partners

De sociale partners en minister Koolmees hebben criteria opgesteld voor thuiswerken en hopen hiermee een richtlijn aan te geven. Uiteraard bepaald iedere organisatie zelf hoe ze willen omgaan met thuiswerken. Een tip van de samenstellers: ‘goede samenwerking tussen ondernemingsraad en bestuurder is hierbij van belang is’. Hierbij de criteria. Het wordt duidelijk dat de opstellers […]

Schuiven naar boven