Handreikingen SER voor OR-leden

De SER publiceerde de afgelopen tijd een aantal mooie handreikingen voor OR-leden. Deze gaan onder andere in op de rol van de OR bij de energietransitie. De handreiking maakt duidelijk wat energietransitie inhoudt en hoe de or daar op kan inspelen. Er is ook een handreiking die in vier stappen uitlegt hoe de OR meer […]

1,7 Miljoen mensen zonder vakantiegeld in 2021?

CNV heeft onlangs onderzoek gedaan naar de uitbetaling van vakantiegeld. Hieruit blijkt dat 1 op de 5 werknemers geen vakantiegeld krijgt. Dit zou een enorme stijging betekenen in vergelijking met vorig jaar. Onderzoek Er zijn 3500 werknemers ondervraagd door het onderzoeksbureau van Maurice de Hond.  Uit het CNV-onderzoek (pdf) blijkt dat 19 % van de […]

Minder Burn-outklachten in afgelopen jaar ondanks corona

Ieder jaar voert het CBS in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en TNO de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 uit. Deze publicatie beschrijft arbeidsomstandigheden van werknemers op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak. De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland, waarin kwaliteit van de […]

Criteria voor thuiswerken opgesteld door minister Koolmees (SZW) en sociale partners

De sociale partners en minister Koolmees hebben criteria opgesteld voor thuiswerken en hopen hiermee een richtlijn aan te geven. Uiteraard bepaald iedere organisatie zelf hoe ze willen omgaan met thuiswerken. Een tip van de samenstellers: ‘goede samenwerking tussen ondernemingsraad en bestuurder is hierbij van belang is’. Hierbij de criteria. Het wordt duidelijk dat de opstellers […]

SER komt met nieuw voorbeeldreglement voor OR

Iedere ondernemingsraad moet een reglement hebben en kan daar wel wat hulp bij gebruiken. De sociaal economische raad (SER) heeft een voorbeeldreglement opgesteld met daarbij een toelichting. Het voorbeeldreglement gaat in op alle artikelen die in het reglement naar voren moeten komen. Hierbij de link: SER-Voorbeeldreglement  Met de online tool op de site van de […]

Duidelijk criteria voor thuiswerken

Een van de belangrijkste maatregelingen om de gevolgen van corona in te perken is het thuiswerken. Nog niet alle werkgevers en werknemers houden zich aan de maatregelingen om thuis te werken ook al zou dat kunnen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en TNO. Het kabinet stelt samen met de vakbonden criteria voor thuiswerken […]

Belangrijke wijzigingen voor ondernemingsraden 2021

Gevolgen Corona NOW 3 Veel werkgevers maken gebruik van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). Deze voorziet in een tegemoetkoming voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen en minder omzet hebben. Als de organisatie NOW 3 aanvraagt, is er een inspanningsverplichting van de werkgever om bij- en omscholing aan de werknemers aan te […]

Schuiven naar boven