Richtbedragen scholing ondernemingsraden 2023

Richtbedragen OR-scholing 2023 De SER (Sociaal Economische Raad) heeft de richtbedragen voor OR-cursussen vastgesteld voor 2023. Deze zijn all-in (dus inclusief voorbereiding en nawerk en het uitvoeren van de cursus/training) exclusief BTW. Voor een maatwerkcursus is deze vastgesteld op 1160 euro per dagdeel per OR. Vorig jaar was dit nog 1100 euro. Voor een open […]

Krapte op de arbeidsmarkt en rol ondernemingsraad

Uit de laatste cijfers van CBS blijkt dat er per 100 werklozen zo’n 133 vacatures openstaan. En uit onderzoek van werkgeversorganisatie AWVN en UWV blijkt ook dat de krapte zijn piek nog niet heeft bereikt. Veel werkgevers en werknemers ondervinden de volgende problemen: het niet kunnen leveren van diensten en of producten, hoge mate van […]

Tweede Kamer stemt in met Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Implementatie EU-richtlijn gevolgen voor organisatie De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met het voorstel voor de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.  Werkgevers moeten hun organisatie in lijn brengen met deze wetgeving per 1 augustus van dit jaar. In 2019 is er een wetsvoorstel gekomen in Europees verband: ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en […]

Beloningsverschil tussen vrouwen en mannen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs op Internationale Vrouwendag cijfers bekend gemaakt over het verschil in beloning tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Het blijkt dat vrouwen 14 procent minder verdienen dan mannen in 2020. Het salaris van mannen is gemiddeld 52.000 euro en dat van vrouwen 34.000. Dit is ook […]

Belangrijke wijzigingen voor ondernemingsraden 2022

Wijzigingen WOR In november van dit jaar heeft de tweede kamer de Verzamelwet 2022 aangenomen. De SER (sociaal economische raad) heeft in het voorjaar van 2020 aangegeven dat alle medewerkers gemakkelijker betrokken moeten kunnen worden bij de ondernemingsraad. Dat geldt dus ook voor flexwerkers of tijdelijke medewerkers. Onderdeel van de wijziging op de verzamelwet zijn […]

Wijzigingen WOR per 1 januari 2022

In november van dit jaar heeft de tweede kamer de Verzamelwet SZW 2022 aangenomen. De SER (Sociaal Economische Raad) heeft in het voorjaar van 2020 aangegeven dat alle medewerkers gemakkelijker betrokken moeten kunnen worden bij de ondernemingsraad. Dat geldt dus ook voor flexwerkers of tijdelijke medewerkers. Onderdeel van de wijziging op de verzamelwet is een […]

Schuiven naar boven