Over avm
Missie en visie

Missie
De academie voor medezeggenschap (avm) traint, begeleidt en adviseert ondernemingsraden, ondernemers, managers en P&O-functionarissen bij alle facetten van medezeggenschap. Dat doen we al sinds 1994. Medezeggenschap verdient, zowel maatschappelijk als in jouw organisatie, een belangrijke positie. Daar werken wij samen aan mee. Ons motto is dan ook: ‘Samen presteren met avm’.


Uit onderzoek blijkt dat medezeggenschap en participatie bijdragen aan het vergroten van de motivatie, het versterken van de communicatie en samenwerking tussen en binnen afdelingen, het terugdringen van het ziekteverzuim, het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie, het verkleinen van de druk op leidinggevenden en het verbeteren van de relatie werkgever – werknemer in het algemeen. Kortom de doelstellingen van een organisatie worden beter behaald als er participatie plaats vindt en een goed functionerende OR.
De avm staat voor het creëren van die meerwaarde voor alle betrokkenen door te werken met ervaren en professionele trainers, coaches en adviseurs. Daarnaast zijn wij gecertificeerd en leveren aantoonbaar kwaliteit.
Lees meer

Visie
Wij willen de beste gids zijn voor ondernemingsraden door samen te werken aan verbetering, ontwikkeling en groei van OR-leden. Wij zijn er om meerwaarde te leveren aan medezeggenschap die doorwerkt in het optimaal functioneren van de medewerkers en organisatie!

Medezeggenschap is een veelomvattende, fascinerend en verantwoordelijke activiteit, die je er niet ‘zomaar even bij’ doet. Daarvoor zijn de werkzaamheden vaak te complex en de belangen te groot. Je wilt beslagen ten ijs komen en wil de mogelijkheden goed weten in te zetten. Het personeel en de organisatie hebben daar alle belang bij. Daarnaast is medezeggenschap een enorme persoonlijke kans. Het is een perfecte plek om inzicht te krijgen in het functioneren van de organisatie maar ook te werken aan je eigen ontwikkeling. Je ziet de keuzes die de organisatie moet maken en de factoren die daarbij een rol spelen. Je doet ervaring op in samenwerking, communicatie, vergaderen en onderhandelen en legt contacten binnen en buiten de organisatie. Het is dé plek om competenties verder te ontwikkelen en je als persoon te profileren. De avM is hierbij jouw gids.
Lees meer

Contact

Wil je meer weten over onze cursussen of wil je een volledig trainingsadvies op maat?

Neem dan gerust contact met ons op. Bel  (085) 877 05 77 of mail info@avmtraining.nl.

Schuiven naar boven