Personeelsvertegenwoordiging
Basistraining PVT / OR

duur: 1 dag (van 9.00 tot 17.00 uur) ~ kosten: €490 (op locatie) / €400 (online) ~  MBO-HBO

Je bent een nieuw lid van de personeelsvertegenwoordiging. Belangrijk dus om goed te weten wat de rol, plaats, taak en mogelijkheden van een PVT zijn. Wij gaan in op de bevoegdheden die de WOR (Wet op de ondernemingsraden), Arbowetgeving en eventueel Cao aan de PVT toekennen en hoe je die in die praktijk kan gebruiken. We behandelen niet alleen de wetteksten maar gaan zoveel mogelijk aan de slag met de praktijkvoorbeelden van de deelnemers. Verder krijg je als deelnemer handvatten om het PVT-werk te organiseren en leer je effectief te overleggen.

Contact

Wil je meer weten over onze cursussen of wil je een volledig trainingsadvies op maat?

Neem dan gerust contact met ons op. Bel  (085) 877 05 77 of mail info@avmtraining.nl.

Schuiven naar boven