Privacystatement

De avM houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Voor ons staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. De avM is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt de avM gegevens vast. De avM gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) diensten van de avM op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kunt u dit te allen tijde laten weten aan de avM.

Bijhouden bezoekgegevens
Op de website van de avM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de avM haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Vertrouwelijkheid
De avM verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van haar klanten en van de bezoekers van haar website jegens derden, tenzij uit wettelijke verplichtingen anders blijkt. De avM zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar klanten en de avM-websitebezoekers.

De avM en andere websites
Op de site van de avM treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De avM kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.

Wijzigingen
De avM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van de avM.

Schuiven naar boven