Personeelsvertegenwoordiging
Basistraining PVT

duur: 1 dag ~ kosten: – euro

Je bent nieuw in de PVT en dan is het belangrijk om goed te weten wat de rol, plaats, taak en mogelijkheden van een personeelsvertegenwoordiging zijn. Deze training gaat in op de bevoegdheden die de WOR (Wet op de ondernemingsraden), Arbowetgeving en eventueel Cao aan de PVT toekennen en hoe je die in die praktijk kan gebruiken. Tijdens de training behandelen we niet alleen de wetteksten maar gaan zoveel mogelijk aan de slag met de praktijkvoorbeelden van de deelnemers. Verder krijg je als deelnemer handvatten om het PVT werk te organiseren en leer je effectief te overleggen.

Onderwerpen die aan bod komen: 

  • de doelstelling van de WOR en de taken en rol van de PVT
  • de bevoegdheden en faciliteiten
  • de relatie PVT, bestuurder, ondernemer en vakorganisaties
  • de beroepsmogelijkheden van de PVT
  • het omgaan met geheimhouding
  • het uitbrengen van een advies
  • effectief vergaderen
  • handvat om onderwerpen effectief aan te pakken.

Meer info volgt…


Vincent Dijs
“De wijze waarop Vincent zowel inhoudelijk als procesmatig invulling heeft gegeven aan deze training is als zeer prettig en nuttig ervaren, zijn bevlogenheid sieren hem van kruin tot teen en werkt energiegevend.”


Medezeggenschap is een prachtig middel om binnen organisaties tot de juiste beslissingen te komen. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Laten zien dat medezeggenschap loont door inzet van enthousiaste, betrokken, bevlogen en positief kritische mensen waarmee het ontzettend leuk werken is! In de afgelopen 12 jaar is mijn passie voor het begeleiden, coachen, adviseren en trainen van OR-en alleen maar gegroeid. Mijn missie is persoonlijke ontwikkeling van mensen te stimuleren en OR-en en organisaties (mede daardoor) op een hoger plan te brengen.

Sinds 2020 mag ik ook leiding geven aan de avM en bouw ik met veel enthousiasme samen met de collega’s verder aan een gezonde en energieke organisatie.

Renato:

In 1991 ben ik verslingerd geraakt aan het medezeggenschapswerk en het is nog steeds niet over. Ik heb vele OR-en getraind, begeleid en van advies voorzien. Mijn doel? Mensen mondiger en krachtiger maken, door inzicht te verschaffen in hun situatie en complexe zaken voor iedereen begrijpelijk te maken. Ik daag je uit om na te denken over je eigen gedrag en denk- en werkwijze. Ik bied je wat je nodig hebt om je rol en positie in de organisatie te versterken.

Lees meer

Meer info volgt…

Meer info volgt…

MaandData
Februari 202111-02-2021

Meer weten over deze cursus of direct inschrijven? Stuur ons een bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Voorkeursdatum

Contact

Wil je meer weten over onze cursussen of wil je een volledig trainingsadvies op maat?

Neem dan gerust contact met ons op. Bel  (085) 877 05 77 of mail info@avmtraining.nl.

Schuiven naar boven