blijft eens gegeven, gegeven?

 

"Het staat mij bij dat de rechter in het verleden heeft vastgesteld dat als de ondernemer aan de or advies of instemming vraagt zonder dat hij daartoe verplicht is, dit automatisch betekent dat daarmee de or ook voor toekomstige besluiten die bevoegdheid heeft. Klopt dat?"

Dat klopt niet! Maar het is wel een wijd verbreid misverstand. Waarschijnlijk ingegeven door het gezegde 'Eens gegeven, blijft gegeven'. Als de ondernemer over een bepaald voornemen advies of instemming vraagt en de or daar serieus op ingaat (de aanvraag dus accepteert), is voor dat besluit de bevoegdheid uitgebreid (art. 32 WOR). Stel dat het advies hem niet bevalt of dat hij niet de instemming kreeg waar hij op rekende, dan kan de ondernemer/ bestuurder niet meer zeggen dat de kwestie eigenlijk niet advies- of instemmingsplichtig was en dus gewoon zijn gang gaan. Maar als hij in de toekomst over hetzelfde onderwerp een ander besluit wil nemen, dan is hij niet zonder meer verplicht om daar de ondernemingsraad weer bij te betrekken.

Om uitbreiding van de advies- of instemmingsbevoegdheden te verkrijgen is echt een ondernemingsovereenkomst nodig. Deze ontstaat ook als de bestuurder in een overlegvergadering laat weten dat hij voortaan over het betreffende onderwerp advies of instemming van de or wenst en de or dit accepteert.

Bron: OR informatie