instemmingsrecht personele regelingen

 

"Onze ondernemingsraad stelt dat hij instemmingsrecht heeft over alle personele regelingen. Klopt dat?"

Dit is niet geheel juist. Uitgangspunt is dat de ondernemingsraad alleen over personele regelingen die vallen onder artikel 27 van de WOR instemmingsrecht heeft. Een aanvullende voorwaarde is dat de CAO het onderwerp niet uitdrukkelijk en uitputtend heeft geregeld. Het is dus altijd verstandig de CAO voor de bedrijfstak waar je werkt er op na te kijken.

Een ondernemingsraad kan in bijzondere gevallen meer bevoegdheden hebben dan de WOR regelt. Dit kan plaatsvinden bij CAO of een ondernemingsovereenkomst (zie artikel 32, lid 2, van de WOR. Overigens is artikel 27 van de WOR er niet altijd even duidelijk over welke personele regelingen onder het instemmingsrecht vallen. Zo valt een overwerkvergoeding wel onder het instemmingsrecht, maar een autokostenvergoeding, een huursubsidie of een hypotheekregeling weer niet. Het is raadzaam om een goed naslagwerk aan te schaffen. Ook het raadplegen van een deskundige op dat gebied kan soms geen kwaad.