is een OR verplicht bij 40 werknemers?

 

"In ons bedrijf werken 40 personen. Onze baas zegt dat er niet genoeg mensen werken voor een ondernemingsraad."

Uitgangspunt van de WOR is dat bij minimaal 50 in de onderneming werkzame personen door de ondernemer een ondernemingsraad moet worden ingesteld. Hieronder vallen niet alleen medewerkers met een arbeidscontract of een publiekrechtelijk aanstelling, maar ook uitzendkrachten, die langer dan 24 maanden in de onderneming werkzaam zijn. Of men fulltime of parttime werkt is niet van belang.

Bij CAO kan een lager minimum aantal worden vastgesteld. Zo is bijvoorbeeld in de CAR-UWO (de gemeentelijke CAO) bepaald dat er al bij 35 medewerkers een ondernemingsraad moet worden ingesteld. Het is dus altijd verstandig de CAO voor de bedrijfstak waar je werkt er op na te kijken.

Overigens kan een ondernemer ook op vrijwillige basis een ondernemingsraad instellen, zelfs als het aantal medewerkers minder is dan 50 personen. De stelling van de baas dat er niet genoeg mensen werken om een ondernemingsraad in te stellen, klopt dan ook niet.