mag de werkgever rookruimte verbieden?

 

"Wij hebben op kantoor een rookruimte. Nu wil de werkgever het roken in deze ruimte verbieden. Dit zonder overleg met de ondernemingsraad."

Op grond van  de Tabakswet 2002 is het toegestaan om in een instelling/bedrijf één of meerdere rookruimten te hebben. Maar dat is niet verplicht! De werkgever kan er dus voor kiezen om het bedrijf geheel rookvrij te maken door het sluiten van de rookruimten. Alleen moet hij dat wel deugdelijk kunnen motiveren. De rechter heeft in een aantal gevallen de werkgever tot de orde geroepen omdat de motivering onvoldoende was. Bijvoorbeeld: het motief om “de rokende werknemer tegen zichzelf in bescherming te nemen” is onvoldoende volgens de rechter.

De ondernemingsraad heeft in deze zaak overigens geen instemmings- of adviesrecht. Maar natuurlijk wel het recht om met de ondernemer hierover te overleggen.