OR instellen voor een concern

 

"In ons concern zijn meerdere BV's actief waarin samen meer dan 160 medewerkers werken. Maar in geen enkele BV wordt de drempel van 50 medewerkers gehaald. Moet er toch een or worden ingesteld en welke BV's tellen dan mee en welke niet?"

De WOR kent het begrip concern niet. In plaats daarvan spreekt de wet over 'in een groep verbonden ondernemers' (art. 3, lid 2) of 'meerdere ondernemingen met één gemeenschappelijke eigenaar' (art. 3, lid 1).

In beide gevallen mogen alle ondernemingen worden samengenomen bij de vorming van één gemeenschappelijke or. Dat moet zelfs als er alleen op die manier voldaan kan worden aan de getalsgrens van 50 werknemers. Belangrijke voorwaarde is wel dat de BV's samenhang met elkaar vertonen, bijvoorbeeld door vormen van samenwerking en/of gemeenschappelijk beleid. Dat kan in uw situatie ook betekenen dat er twee ondernemingsraden moeten komen, al dan overkoepeld door een centrale ondernemingsraad.

Het bepalen van de beste medezeggenschapsstructuur is maatwerk. Het wettelijk uitgangspunt is en blijft dat die structuur moet worden gekozen die de beste garanties biedt voor de naleving van de WOR. Daartoe behoort in ieder geval dat zoveel mogelijk werknemers binnen het concern een vorm van vertegenwoordigende medezeggenschap hebben.