Europese Commissie start raadpleging over herziene richtlijn inzake de instelling van een Europese Ondernemingsraad (EOR)

Europees parlement stemt in met herziening richtlijn Europese Ondernemingsraden Na lang onderhandelen heeft het Europese Parlement begin dit jaar ingestemd met de herziening van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden. Deze richtlijn gaat uit van informatie en raadpleging voor werknemers door Europese medezeggenschap. Het doel van de herziening is om de positie van de EOR te versterken […]

Zeggenschap OR over pensioenregeling

De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van pensioenen. Het is daarom goed om te weten welke rol de OR hierbij heeft. In dit artikel zet ik uiteen wanneer de OR instemmingrecht heeft en wanneer de OR geen enkele zeggenschap heeft. Wettelijke bevoegdheid OR: artikel 27 WOR De zeggenschap van ondernemingsraden op […]

Tweede beste  – Partner of choice! 

Academie voor medezeggenschap als tweede beste opleidingsbureau in partner of choice onderzoek van ORnet Door de lezers van ORnet zijn wij uitgeroepen tot tweede partner of choice als opleidingsbureau voor ondernemingsraden! Trots zijn wij op de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek van ORnet onder OR-professionals. Wij werken dit jaar 20 jaar samen met ‘onze’ ondernemingsraden […]

Richtbedragen scholing ondernemingsraden 2023

Richtbedragen OR-scholing 2023 De SER (Sociaal Economische Raad) heeft de richtbedragen voor OR-cursussen vastgesteld voor 2023. Deze zijn all-in (dus inclusief voorbereiding en nawerk en het uitvoeren van de cursus/training) exclusief BTW. Voor een maatwerkcursus is deze vastgesteld op 1160 euro per dagdeel per OR. Vorig jaar was dit nog 1100 euro. Voor een open […]

Krapte op de arbeidsmarkt en rol ondernemingsraad

Uit de laatste cijfers van CBS blijkt dat er per 100 werklozen zo’n 133 vacatures openstaan. En uit onderzoek van werkgeversorganisatie AWVN en UWV blijkt ook dat de krapte zijn piek nog niet heeft bereikt. Veel werkgevers en werknemers ondervinden de volgende problemen: het niet kunnen leveren van diensten en of producten, hoge mate van […]

Schuiven naar boven