Duidelijk criteria voor thuiswerken

Een van de belangrijkste maatregelingen om de gevolgen van corona in te perken is het thuiswerken. Nog niet alle werkgevers en werknemers houden zich aan de maatregelingen om thuis te werken ook al zou dat kunnen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en TNO. Het kabinet stelt samen met de vakbonden criteria voor thuiswerken […]

Belangrijke wijzigingen voor ondernemingsraden 2021

Gevolgen Corona NOW 3 Veel werkgevers maken gebruik van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). Deze voorziet in een tegemoetkoming voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen en minder omzet hebben. Als de organisatie NOW 3 aanvraagt, is er een inspanningsverplichting van de werkgever om bij- en omscholing aan de werknemers aan te […]

Richtbedragen OR-scholing vastgesteld door SER voor 2021

Het richtbedrag dat de SER heeft vastgesteld voor aankomend jaar komt neer op 1.065 euro per dagdeel voor een maatwerkcursus. Dit bedrag is all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving komt per dagdeel per OR-lid op 190 euro uit, net als dit jaar. De SER stelt jaarlijks de richtbedragen […]

Rol OR tijdens Corona; SER komt met een handreiking ‘Wat mag, moet en kan?’

Bestuur, directie, werknemers en de OR hebben een gemeenschappelijk belang tijdens de gevolgen van Covid-19; de crisisperiode zo goed mogelijk doorkomen. De OR en bestuurder worden met nieuwe problemen opgezadeld en dat vraagt om goed overleg en samenwerking. De SER commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft een handreiking gepubliceerd die in gaat op medezeggenschap in coronatijd. […]

Eerlijk zullen wij alles delen en beslissen

Er zijn twee wetsvoorstellen ingediend door Mahir Alkaya (tweede Kamerlid SP) te weten ‘Wet eerlijk delen’ en ‘Wet eerlijk beslissen’. Uit beide wetten volgen mogelijk wijzigingen in de bevoegdheden voor de ondernemingsraad. Met de voorstellen tot wetswijzigingen wil de SP dat werknemers meer invloed krijgen op de verdeling van winst en koers van grote organisatie […]

Schuiven naar boven