Belangrijke wijzigingen voor ondernemingsraden 2024

Vergoedingen De belangrijkste wijzigingen per 1 januari: • De onbelaste reiskosten vergoeding kan worden verhoogd van 0,21 cent naar 0,23 cent. • De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat omhoog van 2,15 euro naar 2,35 euro. • Vanaf 1 januari 2024 mogen werkgevers een OV-kaart onbelast vergoeden of verstrekken.  De werknemer zal de OV-kaart voor zowel het woon-werkverkeer […]

Aanpassing Wet bescherming Klokkenluiders van kracht 17 december 2023

Er is een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter beschermt sinds 2019. De Nederlandse wetgeving is aangepast om aan deze nieuwe richtlijn te voldoen. De Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders is de ‘Wet bescherming klokkenluiders’ geworden. Vanaf 17 december 2023 is de wetgeving van toepassing op werkgevers vanaf 50 medewerkers. Opvallend is dat de meldingsprocedure […]

Subsidie eerder stoppen met werken en duurzame inzetbaarheid vanaf 1 september 2023 beschikbaar

De tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) is al op 21 januari 2021 gepubliceerd en loopt van 2021 t/m 2025. Hiervoor heeft de overheid een pot van 964 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vijf jaar. Vanaf 1 september dit jaar mogen naast sectoren en clusters van organisaties ook individuele bedrijven aanspraak maken op […]

Werknemers beter betrekken bij arbobeleid volgens SER Arbovisie 2040

De SER heeft vorige maand het eerste deel van de Arbovisie 2040 gepubliceerd met daarin veel aandacht voor huidige knelpunten. Er is ruimte voor verbeteringen van de arbeidsomstandigheden in Nederland. De naleving van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) zal moeten worden verbetert. Ook zullen de werknemers meer betrokken moeten worden bij het Arbobeleid. Niet voor […]

Europese Commissie start raadpleging over herziene richtlijn inzake de instelling van een Europese Ondernemingsraad (EOR)

Europees parlement stemt in met herziening richtlijn Europese Ondernemingsraden Na lang onderhandelen heeft het Europese Parlement begin dit jaar ingestemd met de herziening van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden. Deze richtlijn gaat uit van informatie en raadpleging voor werknemers door Europese medezeggenschap. Het doel van de herziening is om de positie van de EOR te versterken […]

Zeggenschap OR over pensioenregeling

De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van pensioenen. Het is daarom goed om te weten welke rol de OR hierbij heeft. In dit artikel zet ik uiteen wanneer de OR instemmingrecht heeft en wanneer de OR geen enkele zeggenschap heeft. Wettelijke bevoegdheid OR: artikel 27 WOR De zeggenschap van ondernemingsraden op […]

Schuiven naar boven