Subsidie eerder stoppen met werken en duurzame inzetbaarheid vanaf 1 september 2023 beschikbaar

De tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) is al op 21 januari 2021 gepubliceerd en loopt van 2021 t/m 2025. Hiervoor heeft de overheid een pot van 964 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vijf jaar. Vanaf 1 september dit jaar mogen naast sectoren en clusters van organisaties ook individuele bedrijven aanspraak maken op […]

Werknemers beter betrekken bij arbobeleid volgens SER Arbovisie 2040

De SER heeft vorige maand het eerste deel van de Arbovisie 2040 gepubliceerd met daarin veel aandacht voor huidige knelpunten. Er is ruimte voor verbeteringen van de arbeidsomstandigheden in Nederland. De naleving van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) zal moeten worden verbetert. Ook zullen de werknemers meer betrokken moeten worden bij het Arbobeleid. Niet voor […]

Europese Commissie start raadpleging over herziene richtlijn inzake de instelling van een Europese Ondernemingsraad (EOR)

Europees parlement stemt in met herziening richtlijn Europese Ondernemingsraden Na lang onderhandelen heeft het Europese Parlement begin dit jaar ingestemd met de herziening van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden. Deze richtlijn gaat uit van informatie en raadpleging voor werknemers door Europese medezeggenschap. Het doel van de herziening is om de positie van de EOR te versterken […]

Zeggenschap OR over pensioenregeling

De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van pensioenen. Het is daarom goed om te weten welke rol de OR hierbij heeft. In dit artikel zet ik uiteen wanneer de OR instemmingrecht heeft en wanneer de OR geen enkele zeggenschap heeft. Wettelijke bevoegdheid OR: artikel 27 WOR De zeggenschap van ondernemingsraden op […]

Tweede beste  – Partner of choice! 

Academie voor medezeggenschap als tweede beste opleidingsbureau in partner of choice onderzoek van ORnet Door de lezers van ORnet zijn wij uitgeroepen tot tweede partner of choice als opleidingsbureau voor ondernemingsraden! Trots zijn wij op de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek van ORnet onder OR-professionals. Wij werken dit jaar 20 jaar samen met ‘onze’ ondernemingsraden […]

Richtbedragen scholing ondernemingsraden 2023

Richtbedragen OR-scholing 2023 De SER (Sociaal Economische Raad) heeft de richtbedragen voor OR-cursussen vastgesteld voor 2023. Deze zijn all-in (dus inclusief voorbereiding en nawerk en het uitvoeren van de cursus/training) exclusief BTW. Voor een maatwerkcursus is deze vastgesteld op 1160 euro per dagdeel per OR. Vorig jaar was dit nog 1100 euro. Voor een open […]

Schuiven naar boven