Elementor #2196

Vincent Dijs

Directeur – Allround trainer

“De wijze waarop Vincent zowel inhoudelijk als procesmatig invulling heeft gegeven aan deze training is als zeer prettig en nuttig ervaren, zijn bevlogenheid sieren hem van kruin tot teen en werkt energiegevend.”

Medezeggenschap is een prachtig middel om binnen organisaties tot de juiste beslissingen te komen. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Laten zien dat medezeggenschap loont door inzet van enthousiaste, betrokken, bevlogen en positief kritische mensen waarmee het ontzettend leuk werken is! Ik begeleid, coach, adviseer en train de afgelopen twaalf jaar ondernemingsraden van profit- en nonprofit organisaties en mijn missie is persoonlijke ontwikkeling van mensen te stimuleren en OR-en (mede daardoor) op een hoger plan te brengen. Daar draag ik met veel plezier graag mijn steentje aan bij.   

Sinds 2020 mag ik ook leiding geven aan de avm en bouw met veel enthousiasme samen met de collega’s verder aan een gezonde en energieke organisatie. 

Renato Giuseppin

Allround trainer

“Het was ontzettend leerzaam! Renato was goed, sprak duidelijk, had hele goede voorbeelden en handige tips! Alles was perfect geregeld! Fijne afwisseling tussen theorie en praktijk.”

In 1991 ben ik verslingerd geraakt aan het medezeggenschapswerk en het is nog steeds niet over…

Ik heb vele OR-en getraind, begeleid en van advies voorzien. Mijn doel? Mensen mondiger en krachtiger maken, door inzicht te verschaffen in hun situatie en complexe zaken voor iedereen begrijpelijk te maken. Ik daag je uit om na te denken over gedrag en denkwijze. Ik bied je wat je nodig hebt om je rol en positie in de organisatie te versterken.

Ben Kamp

Allround trainer – Arbo

“Variatie, goed gericht op de problemen van onze OR, goed gericht op sturing van de oplossingen van de problemen.”

Mensen die in een onderneming werken moeten invloed kunnen uitoefenen op hun werkzaamheden en organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat gezagsverhoudingen zonder formele beïnvloedingsmogelijkheden niet binnen een democratische samenleving passen.

Medezeggenschap biedt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het bedrijfsbeleid en ontwikkelingen in de arbeidsorganisatie. Daarnaast moeten werknemers zelfstandig en door directe participatie invloed kunnen uitoefenen op hun werkzaamheden en hun team of afdeling.
Mijn houding typeert zich door rechtvaardigheidsgevoel en openheid. Ik hecht aan resultaten boeken, een constructieve sfeer en inhoudelijke informatie. Bij evaluaties van trainingen vallen regelmatig trefwoorden als: stevig, flexibel en vriendelijk.

Niels de Boer

Communicatie

 “De cursus was leuk, leerzaam en nuttig. De trainer wist de stof levendig over te brengen en er was veel ruimte voor vragen en casus uit de werkpraktijk.”

Als ik een bestuurder zou zijn, zou de OR voor mij essentieel zijn. Met meer mensen kom je namelijk tot beter beleid, daar ben ik van overtuigd. Dus als de OR goed functioneert, levert dat goed resultaat op voor het bedrijf, de bestuurder en het personeel. Iedereen blij.

Ik heb altijd oog voor wie ik voor mij heb; voor mij spelen de deelnemers van mijn training de hoofdrol. Daarom ben ik kort aan het woord. En probeer ik de deelnemers – via actieve en creatieve werkvormen – nieuwe inzichten te geven die zoveel mogelijk relevant zijn voor hun taak als OR-lid.

Ik ben journalist & mediamaker, trainer & docent en ook nog manager. Door mijn media-ervaring weet ik hoe communicatie altijd tot een beter resultaat leidt. Als onderwijskundige heb ik ruime ervaring om effectieve trainingen op te zetten die als leerzaam en leuk worden ervaren. Als manager ken ik de processen van besturen en organiseren.

Rob Latten

Financiën

“Zeer constructief en sluit goed aan op praktijksituaties”

Ik ben ervan overtuigd dat medezeggenschap van toegevoegde waarde is voor een organisatie. Medewerkers betrekken bij besluitvorming is niet alleen goed voor de medewerker zelf maar is ook zeer helpend in de continuïteit van het bedrijf. Ik denk echter dat het goed is om, als je invloed wilt hebben als OR, ook de taal van het management te spreken. Daarom heb ik mij gericht op de inhoudelijke kanten van het OR werk: strategische en financiële analyses. En omdat het HR vak een belangrijk gespreksonderwerp voor de medezeggenschap is, zie ik het als een belangrijke taak dit aan die strategie en financiën te koppelen.

Naast het werk als medezeggenschapsadviseur, ben ik werkzaam op de Hogeschool van Rotterdam waar ik lesgeef in vakken als Verandermanagement, Strategie en alle financiële vakken. Ook doe ik onderzoek naar de financiële kant van duurzame inzetbaarheid.

Ik probeer de materie in mijn trainingen en lessen op een begrijpelijke manier uit te leggen en de OR handvatten te geven om ermee aan de slag te gaan. Interactief en met oog voor humor zodat het ook erg leuk wordt om meer te weten over een van de belangrijkste onderwerpen waar een OR zich mee dient bezig te houden: financiën.

Maarten de Groot

Lean/NLP

“Positief, enthousiast, geduldig en emphatisch. Je bent een fijne en zeer goede trainer, bedankt!”

Al meer dan 20 jaar begeleid ik medewerkers en organisaties om samen betere resultaten te bereiken. Tevreden klanten en blije medewerkers zijn hierbij volgens mij de essentiële elementen voor continuïteit en een duurzame organisatie. Het medezeggenschapswerk sluit hier in mijn beleving naadloos op aan. Krachtige en goed onderlegde medewerkers die op constructieve wijze samenwerken met het management om aan deze betere toekomst vorm te geven.

Als trainer coach is het mijn passie om mensen inzicht te geven en zich verder te ontwikkelen. Hen uit te dagen na te denken over hun eigen gedrag of over de drijfveren van anderen. Tijdens de training geen eindeloze powerpoints, maar interactie, humor en doen is wat ik belangrijk vind als trainer.

Koen Langenhuysen

Arbo

“Erg tevreden over Koen, ik heb in ieder geval weer nieuwe energie gekregen voor het komende jaar! ” 

Tijdens een OR-training sluit ik graag zo veel mogelijk aan op de zaken die spelen in uw bedrijf en in uw OR. In een voorgesprek en bij de cursusvoorbereiding verdiep ik me uitgebreid in uw wensen en de bedrijfsdocumenten. De training zelf is praktisch en gericht op concrete resultaten. Maar ook levendig en afwisselend. Inmiddels heb ik al meer dan 15 jaar ervaring met OR-trainingen en advies. Mijn specialiteiten zijn arbeidsomstandigheden, versterking van de OR, reorganisaties en personeelsbeleid.

Bob van Weert

Agile/Srum

“Duidelijke uitleg met leuke voorbeelden en een aanstekelijk enthousiasme.”

Mijn missie is om mensen met meer bevlogenheid naar hun werk te laten gaan. Ik geloof dat een bevlogen mens gelukkiger, gezonder en productiever is. Organisaties met bevlogen medewerkers presteren beter, zijn innovatiever en hebben minder ziekteverzuim. Hoewel dit logisch klinkt zijn veel organisaties hier niet op ingericht.

Ik bevorder besluitvorming binnen organisaties door het adviseren en begeleiden van ondernemingsraden. Want actieve participatie in de organisatie leidt tot bevlogen medewerkers en betere besluitvorming. Daarbij specialiseer ik me in het begeleiden van ondernemingsraden tijdens verandertrajecten zoals fusies, overnames en reorganisaties.

Hans van der Vaart

Allround trainer

Ik ben een man van de inhoud met gevoel voor de publieke zaak en medezeggenschap. Ik begrijp in welk spel een ondernemingsraad opereert, snap de dynamiek die bij het voeren van overleg hoort – en weet deze te beïnvloeden. 

Mijn drijfveer als trainer: mensen laten groeien! Door het combineren van kennisoverdracht, competentieontwikkeling en praktisch toepassen ontstaan de beste resultaten. In een veilige setting, waar fouten maken hoort – anders leer je namelijk niks. Mijn visie: werken vanuit jouw autonomie. Mensen voelen zich gelukkiger en meer betekenisvol in hun werk wanneer ze autonomie ervaren – ook in relatie tot hun collega’s.

Medezeggenschap sluit aan bij die autonomie en relatie met je collega’s: met elkaar invloed uitoefenen op de gang van zaken in jouw bedrijf, jouw organisatie. Bij kunnen dragen vanuit jouw kennis, competenties en jouw praktische vaardigheden. En dat vanuit de gezamenlijk kracht van de groep, de OR.

Om OR-en in het spelen van het spel van invloed te versterken, geef ik de masterclass onderhandelen, specifiek gericht op de OR. Ik ben naast trainer, organisatieadviseur, bestuurs- en onderwijskundige.

Anje Belterman

Ondersteuning

Anje ondersteunt de trainers en onderhoudt de contacten met klanten en accommodaties. Zij is het algemene contactpunt van de avM.

Meer dan 17 jaar ervaring in diverse ondersteunende rollen, van telefoniste tot leidinggevende van een secretariaat.
Werkte onder andere bij bouwbedrijven, een provinciale welzijnsinstelling en een psychologenpraktijk.

Een ondersteuner in hart en nieren. “Ik vind het leuk om een training van A tot Z administratief / secretarieel te begeleiden.”

Contact

Wilt u meer weten over deze of één van onze andere cursussen? Of wilt u een volledig trainingsadvies op maat?

Neem dan gerust contact met ons op. Bel  (085) 877 05 77 of mail info@avmtraining.nl.

Schuiven naar boven