Grote ondernemingen verplicht beloningen bestuur te bespreken met OR

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om grote ondernemingen (met in ieder geval meer dan 100 werknemers) te verplichten meer te gaan overleggen met de OR over de beloningsverschillen binnen de onderneming en jaarlijks een gesprek te voeren over de beloning van de bestuurders. Het wetsvoorstel was door oud minister Asscher ingediend in juni 2016.

Ondernemingsraden krijgen hiermee de mogelijkheid om jaarlijks met de ondernemer een gesprek te voeren over de beloning van bestuurders. Ook moeten de loonverschillen inzichtelijk worden gemaakt en krijgt de OR naast het overlegrecht- en informatierecht (artikel 23 en 31) een uitbreiding van de bevoegdheden in artikel 23; de wet introduceert namelijk de verplichting om jaarlijks de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken te bespreken in een overlegvergadering met de OR.

Hierbij gaat het om het zorgdragen voor meer evenwichtige beloningsverhoudingen. Denk bijvoorbeeld ook aan de maatschappelijke discussie over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in beloning. De toegevoegde waarde van deze uitbreiding van bevoegdheid is dat er voorheen vrijblijvendheid was om deze zaken aan de orde te stellen. Nu zal het bespreken hiervan een verplichting worden en daarbij dus ook de beloning van de bestuurders besproken moeten worden. Bij de meeste organisaties (een op de vijf) worden de beloningsverschillen en beloningen van bestuurders momenteel niet of nauwelijks besproken.

Bron: Tweede Kamer

Schuiven naar boven