Opnieuw loon doorbetalen na twee jaar ziekte

Past de werkgever de functie van een werknemer tijdens zijn re-integratie structureel aan, dan moet hij oppassen dat er niet opnieuw een loondoorbetalingsplicht van 104 weken ontstaat. De rechter kan dan namelijk oordelen dat de passende werkzaamheden de bedongen arbeid zijn geworden.

De bedongen arbeid is de arbeid die de werknemer bij de organisatie verrichtte voordat hij ziek werd en waarover afspraken zijn gemaakt in zijn arbeidsovereenkomst. Als een werknemer passende werkzaamheden verricht in het kader van zijn re-integratie en de werkgever zijn arbeidsovereenkomst daarop aanpast, brengt dit met zich mee dat de passende arbeid als bedongen arbeid beschouwd kan worden.

Passende arbeid wordt bedongen arbeid
De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat dit het geval was bij een werkgever die de arbeidsduur (en het bijbehorende loon) van een werknemer aanpaste tijdens zijn re-integratie. De werkgever had hierover zodanige afspraken gemaakt dat de werknemer in de veronderstelling was dat de passende arbeid de bedongen arbeid was geworden. Toen de werknemer weer ziek werd, moest de werkgever van de rechter daarom opnieuw 104 weken het loon doorbetalen.

Wijzig de arbeidsduur niet structureel
U wilt natuurlijk niet dat de passende arbeid onbedoeld of stilzwijgend de bedongen arbeid wordt. Waarschuw de werkgever daarom als hij arbeidsduur van de werknemer structureel (in de arbeidsovereenkomst) wil wijzigen. Verder is het handig om de werknemer er nadrukkelijk op te wijzen dat er sprake is van passende arbeid in de eigen werkzaamheden en dat het re-integratietraject nog niet is beëindigd. Maak daarnaast geen afspraken met de werknemer over een structurele aanpassing van zijn functie en laat zijn salaris ongewijzigd.

Bron: Arbo rendement

Schuiven naar boven