OR buiten spel door flitsfaillissement

Vakbonden en de ondernemingsraad kunnen helpen bij het opstellen van eerlijke selectiecriteria bij ontslag. Maar door het flitsfaillissement worden zij vaak te laat geïnformeerd.

Dat stelt CNV. De vakcentrale waarschuwt dat de stabiliteit, kwaliteit, en continuïteit van kinderopvang in gevaar is door flitsfaillissementen. CNV Voorzitter Maurice Limmen: "Het belang van het kinderopvangbedrijf en de aandeelhouders staat daarbij voorop, niet dat van de ouders, kinderen, of de werknemers. Personeel in de kinderopvang kan zomaar, van de ene op de andere dag, zijn baan kwijt raken. En dus zijn er strakke regels noodzakelijk voor curator en moet de rol van de rechter-commissaris stevig worden neergezet."

Het is de curator die bij een faillissement beslist over de baan van de werknemers. Ze worden ontslagen of mogen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden bij het nieuwe, doorgestarte, bedrijf blijven. Vakbonden en de ondernemingsraad willen eerlijke selectiecriteria bij ontslag en niet zomaar slechtere arbeidsvoorwaarden. Maar die moeten dan wel tijdig op de hoogte worden gesteld. "Nu kan de stille curator doen wat hij wil en komt de rekening uiteindelijk bij de werknemers te liggen. En dat kan natuurlijk niet", stelt Limmen.

Tijdens de zogenoemde pre-packprocedure bepaalt een – in stilte aangestelde en werkende – curator voordat het faillissement openbaar wordt, wat de beste acties zijn om een noodlijdend bedrijf te laten doorstarten. Daarna keurt een rechter het voorstel van de stille curator uiteindelijk goed of af, waarmee het voorgekookte faillissement snel en zonder restschulden kan leiden tot een doorstart van het bedrijf.

Naast regels voor de curator is het van groot belang om bij dreigend faillissement de rol van de rechter-commissaris stevig neer te zetten. Hij beoordeelt of er voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de ouders en werknemers. De rol van de rechter-commissaris en de curator zijn bij een flitsfaillissement cruciaal, zeker nu er geen nationale regelgeving is die duidelijk maakt wat de curator en de rechter-commissaris wel en niet moeten meewegen bij hun oordeel of een doorstart mogelijk is, waarschuwt CNV.

Bron: OR Informatie
 

Schuiven naar boven