Maatwerk
Training in samenspraak op maat gemaakt

Een goede voorbereiding is het halve (maat)werk! Een training slaagt pas echt als we de leerbehoefte van jouw OR en organisatie goed in kaart brengen. We onderzoeken samen waar die behoefte ligt. De maatwerktraining van avm is altijd resultaat- en praktijkgericht. Onderwerpen die vaak aan de orde komen zijn: teamontwikkeling, visie- en strategieontwikkeling, ontwikkeling van vaardigheden, fusie, reorganisatie en samenwerkingsvraagstukken. Maar ook specifieke wet- en regelgeving en de implementatie daarvan kan in de training een rol spelen.

Wij stellen graag een passend aanbod voor jullie samen. Onze trainingen zijn zowel in-company als op een trainingslocatie te volgen. Jullie wens staat centraal! Na de training evalueren we of de doelen behaald zijn en blijft onze trainer beschikbaar voor vragen en advies.

Onze klanten waarderen onze maatwerktrainingen gemiddeld met een 8,5

Hoe gaan wij te werk
Het medezeggenschapsveld is breed. Iedere trainingsbehoefte is uniek. Om de slagvaardigheid van de OR te vergroten is het onderhouden en uitbouwen van kennis en vaardigheden van groot belang.

Concreet maken van de trainingsbehoefte.

Het intakegesprek vindt op locatie, digitaal of telefonisch plaats. We gaan dieper in op de trainingsvraag en formuleren de leerdoelen.

De trainer stelt het op maat geschreven programma op. Hierin komen diverse werkvormen en praktijkgerichte oefeningen aan bod. Het programma nemen we samen met je door.

De training heeft een praktische insteek waarin teamvorming en interactie belangrijke onderdelen zijn.

Wij toetsen na iedere training door middel van een evaluatieformulier met de deelnemers of de leerdoelen zijn behaald. Dit doen wij kort na de training en nog een keer na drie maanden (om een zo goed mogelijk beeld te krijgen).

Wij staan altijd klaar voor vragen en advies en de vaste trainer stemt graag een vervolg af om de continuïteit in dienstverlening te garanderen. Verder blijft de vaste trainer kosteloos beschikbaar voor korte vragen.

Contact

Wilt u een volledig trainingsadvies op maat?

Neem dan gerust contact met ons op. Bel  (085) 877 05 77 of mail info@avmtraining.nl.

Schuiven naar boven