bijwonen OR-vergaderingen

 

"Is het toegestaan medewerkers die niet lid zijn van de OR bij de OR-vergadering aan te laten sluiten? Ik zie dit niet terug in de WOR."

Hierover staat inderdaad niets in de WOR. Dat betekent dat het niet verboden is om toehoorders of insprekers bij uw OR-vergadering aan te laten sluiten. Dat kan in de praktijk goed werken om direct input van betrokken medewerkers te krijgen bij een onderwerp. Enige kanttekening hierbij betreft zaken die u onder geheimhouding hebt gehoord van de bestuurder. Indien er een thema op de agenda staat waar geheimhouding op rust, kunt u dit niet bespreken met medewerker buiten de kring van mensen die officieel volgens de voorwaarden van de geheimhouding op de hoogte zijn.  De OR mag immers de geheimhouding niet schaden.