scholing voor ambtelijk secretaris?

 

"Naar mening van de WOR-bestuurder is het niet nodig dat de ambtelijk secretaris deelneemt aan de OR scholing. De OR deelt deze mening niet. Heeft u argumenten om de mening van de OR te staven?"

Het is in OR-land zeer gebruikelijk dat de ambtelijk secretaris mee op cursus gaat met de ondernemingsraad. Een belangrijke reden hiervoor is, dat de ambtelijk secretaris een stabiele factor is in het OR-werk. Na de verkiezingen is dat de enige die gegarandeerd terugkeert in het OR-werk. Voor het begrip van de actualiteiten die tijdens de cursus aan de orde komen is het ook erg relevant dat de ambtelijk secretaris de discussies meemaakt.

In de praktijk is de ambtelijk secretaris vaak de steun en toeverlaat van de ondernemingsraad. Hij/zij heeft geen stemrecht als het er op aan komt, maar is wel erg betrokken bij de voorbereiding en uitwerking van het een en ander. Alle reden dus, om de ambtelijk secretaris mee te nemen op cursus. Het wordt overigens een ander verhaal wanneer de ambtelijk secretaris uitsluitend de vergaderingen notuleert. In dat geval zou ik me een zekere terughoudendheid kunnen voorstellen bij de bestuurder. Het kostenaspect kan dan een rol spelen: wanneer uren worden uitbetaald op basis van declaratie, kan de cursus een relatief hoge kostenpost zijn.

In de meeste gevallen heeft een ambtelijk secretaris gewoon een aanstelling voor een bepaald aantal uren per week. De kosten voor deelname aan de cursus zijn meestal ook minimaal omdat de trainingskosten de grootste post vormen en die zijn hetzelfde als wanneer de ambtelijk secretaris niet zou deelnemen. Het gaat slechts om de verblijfskosten.