verandering van werktijden

 

"De openingstijden van ons bedrijf gaan veranderen, dat heeft flinke gevolgen voor de werktijden,  mag de ondernemer dat zomaar doen?"

Uw werkgever heeft volgens artikel 27 van de WOR voor een aantal voorgenomen besluiten de instemming van de OR nodig. Het wijzigen van een werktijdenregeling valt hier ook onder. Uw werkgever kan de oude werktijdenregeling dus niet zomaar eenzijdig wijzigen.