wijzigingen van de Arbowet voor de OR

Minister Asscher van SZW wil de OR instemmingsrecht geven op de keuze en positie van de preventiemedewerker. Ook wil hij de positie van de bedrijfsarts versterken, onder meer door hem recht te geven op overleg met de OR. Maar daar blijft het niet bij: de minister wil de Arbowet op tal van andere punten wijzigen.

Werkgevers en werknemers moeten meer betrokken zijn bij de arbodienstverlening, vindt het kabinet. Daarom gaat de Arbowet op de schop. Minister Asscher heeft het voorstel ‘Wijziging Arbowet met het oog op versterken arbodienstverlening’ online beschikbaar gesteld zodat u uw reactie kunt geven op de voorgestelde wijzigingen. U kunt tot 24 mei erop reageren.

Voorgestelde wijzigingen van de Arbowet op een rij
De voorgestelde wijzigingen in de Arbowet moeten de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroten en de positie van de bedrijfsarts versterken. Concreet gaat het om:

  • OR krijgt instemmingsrecht op de keuze voor de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie;
  • Versterking van de positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met arbodienstverleners;
  • Bedrijfsarts krijgt wettelijk de ruimte voor overleg met de OR;
  • De adviserende rol van de bedrijfsarts wordt concreter;
  • Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen voor consultatie;
  • Er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst wat ten goede moet komen aan de kwaliteit van de arbodienstverlening.
  • De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.

bron: rendement

Schuiven naar boven