ZZP’ers en vrijwilligers ook voldoende vertegenwoordigd door OR?

Steeds meer organisaties werken met een flexibele schil en er zijn natuurlijk ook veel organisaties die werken met vrijwilligers. Maar zijn deze werknemers ook vertegenwoordigd in de OR of kunnen zij in ieder geval kiezen?

Onderzoek
Uit een trendonderzoek (van Performa eind 2017) blijkt dat veel OR-en er vooral zijn voor en door de vaste medewerkers. Volgens de WOR (Wet op de ondernemingsraden) mogen tijdelijke en vaste werknemers zes maanden na aanvang van hun werk meestemmen en zich na 12 maanden kandidaat stellen. Er staat ook in de WOR artikel 6 dat; ‘De leden van de OR door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen’. Daar horen dus ook de zzp’ers en vrijwilligers bij. OR-en kunnen ook in hun reglement bepalingen opnemen waarin zij expliciet opnemen wat er geldt voor zzp’ers en eventueel vrijwilligers.

Artikel 28 WOR
De OR heeft de wettelijke en stimulerende taak te waken op naleving van de voor de onderneming geldende voorschriften op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeids-en rusttijden van de in de onderneming werkzame personen. Daarbij mogen dus de vrijwilligers en zzp-ers niet ondergesneeuwd raken.

Bron: Performa

Schuiven naar boven