11 uitgangspunten voor goede medezeggenschap

De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER heeft elf uitgangspunten geformuleerd voor een goede medezeggenschap.

Deze uitgangspunten, voorzien van een toelichting en praktijkvoorbeelden (zie de brochure), zijn gebaseerd op de ervaringen van leden van ondernemingsraden, werkgevers en medezeggenschapsexperts. Natuurlijk geeft de WOR al kaders aan de te vormen medezeggenschap, de uitgangspunten kunnen dan ook worden gezien als een nadere aanvulling. 

De 11 uitgangspunten voor goede medezeggenschap volgens de SER:

 • Diversiteit en representativiteit
 • Democratisch mandaat
 • Betrokkenheid van medewerkers
 • Passende structuur
 • Gelijkwaardigheid
 • Gemeenschappelijke visie
 • Bewustzijn rol en taak
 • Kennis en kunde
 • Elkaar beïnvloeden via dialoog
 • Draagvlak en co creatie
 • Intrinsieke waarde

De commissie heeft de lijst opgesteld om de bestuurder, OR, Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen hulp te bieden bij het vormgeven van medezeggenschap bij bedrijven en organisaties. De praktijkvoorbeelden in de brochure zijn vooral ontleend aan grote organisaties uit het bedrijfsleven, de non-profitsector en de overheid. Daardoor zijn ze niet altijd direct toepasbaar in kleinere organisaties.

Bron: SER

Schuiven naar boven