kwaliteit avM beloond met SCOOR-certificaat

De academie voor Medezeggenschap is door Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden een SCOOR-certificaat toegekend. Stichting SCOOR bewaakt de kwaliteit van opleidingen voor leden van ondernemingsraden.

De avM heeft de afgelopen maanden een audit ondergaan die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau CIIO. Daarin is aangetoond dat de trainingen voldoen aan de door Stichting SCOOR gestelde kwaliteitseisen. 

Bewaken kwaliteit opleidingen
De voornaamste taak van de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) is het bewaken van de kwaliteit van de OR-opleidingen. SCOOR realiseert dit doel door het opzetten en het beheren van een certificeringsregeling, zodat OR-leden weten welke OR-trainingen en –cursussen aan de juiste kwaliteitseisen voldoen. 

SCOOR, SER en de Commissie Bevordering Medezeggenschap
SCOOR en de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) hebben op verschillende manieren met elkaar te maken. De CBM heeft een algemene verantwoordelijkheid voor de bevordering van de kwaliteit van de medezeggenschap. Daarom volgt zij in grote lijnen de ontwikkelingen rond scholing en vorming van OR-leden, en dus ook Stichting SCOOR. Verder benoemt de SER de voorzitter van SCOOR uit de onafhankelijke leden van de CBM (dit mag niet de voorzitter van de CBM zijn).


Nieuwsbericht van SCOOR
SCOOR kwam gisteren op hun website met het nieuwsbericht over de certificering van de avM, deze is hier terug te lezen. Uiteraard zijn wij trots dat de kwaliteit van onze trainingen op deze manier wordt onderstreept.

Bron: SCOOR

Schuiven naar boven