CBM adviseert nieuwe wijziging WOR

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) adviseert minister Asscher van SZW om bij een volgende wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) opnieuw te kijken naar de handtekeningenvereiste voor OR-verkiezingen. Dit vereiste is – met de WOR-wijziging – op 19 juli 2013 afgeschaft. Ook adviseert de CBM dat OR’en hun OR-reglement aanpassen nu de handtekeningeneis is afgeschaft.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vroeg de CBM eerder dit jaar om zich te buigen over de afschaffing van de handtekeningenplicht. Door het wegvallen van die eis hoeven werknemers – die geen lid zijn van de vakbond – geen handtekeningen meer te verzamelen om zich verkiesbaar te stellen voor de OR. Als er bij OR-verkiezingen maar net genoeg kandidaten zijn, dan komen zij dus automatisch in de OR. Ook als zij geen enkel draagvlak hebben bij de achterban. De CBM stuurde hierover onlangs een adviesbrief naar de minister.

Verschil tussen vrije lijsten en vakbondslijsten

De CBM adviseert in haar brief om bij een volgende wijziging van de WOR opnieuw te kijken naar het voorschrijven van wettelijk draagvlak voor de OR-verkiezingen. De CBM vindt dat voor het goed functioneren van een OR draagvlak nodig is vanuit de achterban. Een ander onwenselijk effect van het afschaffen van de handtekeningenplicht is dat er nu een verschil is ontstaan tussen het voordrachtsprincipe via de vrije lijsten en de vakbondslijsten. Voor die laatste geldt namelijk nog wel een voordrachtsvereiste. Wil de minister dit verschil opheffen, dan moet volgens de CBM daarvoor de wet worden aangepast.

Ondernemingsraad moet zijn OR-reglement aanpassen

Nu er geen wettelijk voordrachtsvereiste meer geldt voor de vrije lijsten, moeten OR’en zelf nadenken of en hoe zij omgaan met het creëren van draagvlak voor kandidaat-OR-leden. In ieder geval moet iedere OR zijn reglement aanpassen door de wetswijziging. Heeft uw OR een bepaling in het reglement staan die eist dat kandidaat-OR-leden een minimumaantal handtekeningen moeten verzamelen, dan moet die bepaling eruit. Artikel 9 lid 2b WOR stelt namelijk dat iedere werknemer zich kandidaat kan stellen, zonder formele voordrachtseisen. Bepalingen in het OR-reglement die wel zo’n voordrachtsvereiste voorschrijven, zijn daarom onwettig.

Bron: OR-Rendement

Schuiven naar boven