Kabinet wil regels zorgverlof verruimen

Werknemers moeten meer ruimte krijgen om hun werk te combineren met zorgtaken. Dit liet het kabinet weten tijdens de arbeid en zorgbijeenkomst van afgelopen maandag. Ook komt er onderzoek naar een mogelijke verruiming van het vaderschapsverlof en wordt bekeken of er regels over flexibele werktijden nodig zijn.

Om de combinatie tussen werk en zorgtaken te verbeteren, gaat het kabinet onderzoeken of er ruimere regels kunnen komen voor zorgverlof. Daarnaast staat het verlof dat een vader kan opnemen na de geboorte van zijn kind op de agenda. Nu is de duur van het vaderschapsverlof nog twee dagen, maar dat wordt in de toekomst misschien uitgebreid. Verder wil minister Asscher samen met minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met werkgevers in gesprek gaan over hoe werktijden beter kunnen aansluiten op schooltijden.

Meer ruimte om naast van werk ook zorgtaken uit te voeren

Tijdens de bijeenkomst bespraken een aantal ministers, werkgevers- en werknemersorganisaties, wetenschappers en vertegenwoordigers van mantelzorgorganisaties hoe werknemers in staat kunnen worden gesteld om naast hun werk ook zorgtaken uit te voeren. Volgens minister Asscher zijn de huidige regels nog te beperkt, waardoor vrouwen die een kind krijgen al snel hun economische onafhankelijkheid verliezen en werknemers die naast hun werk mantelzorg verrichten, overbelast raken.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven